Trợ cấp lần đầu với nhà giáo được điều động

Bà Lê Thị Mạnh được tuyển dụng về công tác tại trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông từ năm 1995. Tháng 9/2005, bà được điều động làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Văn Ơn, Buôn Ol, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô.

Năm 2006, Buôn Ol được đưa vào danh sách thôn đặc biệt khó khăn. Từ ngày 1/3/2011, bà Mạnh được hưởng chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, nhưng không được hưởng trợ cấp lần đầu.

Ngày 1/10/2015, bà Mạnh được điều động và bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Tiểu học Trần Phú, đóng trên địa bàn thôn đặc biệt khó khăn. Bà Mạnh hỏi, trường hợp bà có được hưởng chế độ trợ cấp lần đầu không?

Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông trả lời như sau:

Theo Công văn số 2220/BNV-TL ngày 22/5/2015 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện chính sách quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP , trường hợp nhà giáo đã được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì không hưởng thêm trợ cấp lần đầu tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hoặc Nghị định số 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013 của Chính phủ.

Như vậy, nếu bà Lê Thị Mạnh đã được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP nên trên thì sẽ không được hưởng thêm trợ cấp lần đầu theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP hoặc Nghị định số 19/2013/NĐ-CP.

Trường hợp nhà giáo chưa được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, Nghị định số 116/2010/NĐ-CP, Nghị định số 19/2013/NĐ-CP trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Uỷ ban Dân tộc) thì sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu.

Trường hợp bà Mạnh chưa được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định.

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/an-sinh/tro-cap-lan-dau-voi-nha-giao-duoc-dieu-dong-20160416231136431.htm