Trợ cấp thôi việc trường hợp làm việc tại nhiều đơn vị

Bà Phan Thị Hồng Kim làm công nhân Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8, Tổng công ty Dâu tằm tơ Việt Nam từ tháng 10/1988. Tháng 12/2004, bà chuyển sang Nhà máy Xe tơ 5.

Nay bà Kim xin nghỉ việc, Tổng công ty chỉ thanh toán trợ cấp thôi việc thời gian bà làm tại Nhà máy Xe tơ 5, không thanh toán cho thời gian làm việc tại Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8. Tổng công ty Dâu tằm tơ đã cổ phần hóa từ năm 2012. Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8 hiện vẫn đang hoạt động và hạch toán độc lập với Tổng công ty, chịu sự chi phối của Tổng công ty.

Vậy, Tổng công ty hay Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8 phải thanh toán trợ cấp thôi việc cho bà Kim thời gian từ năm 1988 đến năm 2004? Mức thanh toán sẽ được tính vào thời điểm nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Bộ luật Lao động năm 1994 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/1995, theo đó từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, không còn chế độ chuyển công tác đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. Khi người lao động thôi việc ở doanh nghiệp thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động.

Như vậy, trường hợp bà Kim làm việc tại Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8 từ tháng 10/1988 đến tháng 12/2004, bà Kim chuyển sang làm việc tại Nhà máy Xe tơ 5 (đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty Dâu tằm tơ) thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật, Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8 có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Kim đối với thời gian bà làm việc tại Xí nghiệp Dâu tằm tơ Tháng 8 (từ tháng 10/1988 đến tháng 12/2004).

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 6 tháng liền kề trước khi bà Kim thôi việc tại thời điểm tháng 12/2004.

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/an-sinh/tro-cap-thoi-viec-truong-hop-lam-viec-tai-nhieu-don-vi-20160222090742863.htm