Thanh Hóa: 565 đơn vị sản xuất kinh doanh nợ trên 100 tỷ đồng tiền bảo hiểm

(Dân trí) - Đến tháng 1/2016, tỉnh Thanh Hóa này vẫn còn 565 đơn vị sản xuất kinh doanh nợ trên 100 tỷ đồng tiền bảo hiểm. Số nợ đọng, chậm đóng BHYT, BHXH là 136,6 tỷ đồng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức họp báo báo cáo tình hình thực hiện công tác 2015 và nhiệm vụ tuyên truyền năm 2016 và phát động, thông báo thể lệ cuộc thi hưởng ứng “Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016".

Ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa cho biết, năm 2015, công tác thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng khích lệ: Số thu đạt 4.779 tỷ đồng (bằng 103,6% so với dự toán giao); số người tham gia BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp là 2.605.565 người (tăng 6,33% so với năm 2014); tỷ lệ bao phủ BHYT trên dân số đạt 76,14% (tăng 0,14% so với chỉ tiêu được giao).


Buổi họp báo phát động Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016 tại Thanh Hóa

Buổi họp báo phát động "Giải báo chí toàn quốc về BHXH, BHYT năm 2015 - 2016" tại Thanh Hóa

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 126 cuộc kiểm tra thường xuyên với 519 đơn vị, đạt 143,7% kế hoạch BHXH Việt Nam giao; tiếp 472 lượt công dân, 222 đơn khiếu nại tố cáo; đã thực hiện giải quyết 217 đơn…

Tuy nhiên, trong năm 2015 tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, chậm đóng và nợ đọng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa chiều hướng gia tăng. Tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT vẫn còn diễn ra ở một số cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. Số lượng hồ sơ giao dịch điện tử còn thấp, một số đơn vị đăng ký giao dịch qua mạng (chưa có chữ ký số) nên vẫn phải nộp hồ sơ giấy; cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nhân lực, chữ ký số của các đơn vị sử dụng lao động chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến tháng 1/2016, toàn tỉnh Thanh Hóa hiện vẫn còn 565 đơn vị sản xuất kinh doanh nợ từ 3 tháng tiền bảo hiểm trở lên với số tiền 100,7 tỷ đồng. Số tiền nợ đọng và chậm đóng BHXH, BHYT đến ngày 31/12/2015 là 136,6 tỷ đồng, tuy có giảm 1,7% so với cùng kỳ nhưng vẫn còn cao.

Thái Bá

Link nội dung: https://dantri.com.vn/viec-lam/thanh-hoa-565-don-vi-san-xuat-kinh-doanh-no-tren-100-ty-dong-tien-bao-hiem-20160128090200518.htm