Kiểm tra chuyên đề phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan

(Dân trí) - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực Thuế, Hải quan.

 


Kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực Thuế, Hải quan. (Ảnh minh họa: enternews.vn)

Kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực Thuế, Hải quan. (Ảnh minh họa: enternews.vn)

 

Ngày 28/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp Phiên thứ 9 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo.

Thông báo về nội dung phiên họp cho biết hầu hết các nội dung theo Kết luận của Tổng Bí thư tại Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo đã được các cơ quan chức năng tích cực triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Trong đó có việc chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc trong giám định tư pháp phục vụ điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm về tham nhũng, kinh tế; tập trung điều tra và đưa ra truy tố, xét xử sơ thẩm 8 vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp trước Đại hội XII của Đảng.

Các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc và tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo xử lý được đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cụ thể, từ 19 vụ án, 6 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, Cơ quan điều tra và Hội đồng xét xử sơ thẩm đã khởi tố thành 31 vụ/329 bị can; đến nay đã được xét xử sơ thẩm 14 vụ/149 bị cáo, tuyên phạt 7 bị cáo với 8 án tử hình (1 bị cáo có 2 án tử hình trong 2 vụ án), 13 bị cáo với 14 án chung thân (1 bị cáo có 2 án chung thân trong 2 vụ án), 1 bị cáo tù có thời hạn 30 năm tù, 133 bị cáo tù có thời hạn từ 2-25 năm, 2 bị cáo được hưởng án treo.

Đối với 29 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, Cơ quan điều tra các cấp đã thụ lý 25 vụ/119 bị can, đã xét xử sơ thẩm 17 vụ/119 bị cáo, tuyên 2 bị cáo tù có thời hạn từ 20-30 năm; 67 bị cáo tù có thời hạn từ 2 năm đến dưới 20 năm.

Ngoài ra, Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai việc rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội từ năm 2011- 2014 khá nghiêm túc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo và Hướng dẫn số 06- HD/BNCTW của Ban Nội chính Trung ương. Qua rà soát đã phát hiện và kiến nghị chuyển 27 vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng đến cơ quan điều tra để xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo các tổ chức, đơn vị có sai phạm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và có các giải pháp khắc phục sau thanh tra; xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân có nhiều sai phạm nhưng chưa kiến nghị xử lý hành chính và xử lý kỷ luật.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2015 tiếp tục được tăng cường và đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Ủy ban kiểm tra các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra các tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm các quy định của Đảng, Nhà nước liên quan đến tham nhũng.

Ban Chỉ đạo đã tổ chức 7 đoàn kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại 4 bộ, 10 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trong hai năm 2013 - 2014.

Qua công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngành Thanh tra đã phát hiện 100 vụ, 172 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng, với số tiền 40,7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra các cấp đã khởi tố 216 vụ/460 bị can; VKSND các cấp đã truy tố 266 vụ/591 bị can; TAND các cấp đã xét xử sơ thẩm 253 vụ/531 bị cáo về các tội tham nhũng.

Theo thông báo về nội dung phiên họp, Ban Chỉ đạo đã thống nhất 12 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2016 theo đề xuất của Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Trong đó, cần đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về công tác phòng chống tham nhũng, nhất là thông tin những kết quả đạt được, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”; tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, trên cơ sở đó chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của Đảng, Nhà nước về phòng chống tham nhũng cho phù hợp với thực tiễn.

Đồng thời tiếp tục kiểm tra, giám sát việc thanh tra các vụ việc; khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tại một số địa phương, bộ, ngành.

“Giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Trung ương và Ban cán sự đảng Bộ Tài chính tiến hành kiểm tra chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực Thuế, Hải quan”- thông báo nêu rõ.

Thế Kha

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/kiem-tra-chuyen-de-phat-hien-xu-ly-tham-nhung-trong-linh-vuc-thue-hai-quan-20151229063016151.htm