Giám đốc ĐH Thái Nguyên “trần tình” về kết luận thanh tra

(Dân trí) - Những sai phạm của ĐH Thái Nguyên sau kết quả thanh tra của Bộ GD-ĐT được công bố gần đây đã gây xôn xao dư luận. GS.TS Đặng Kim Vui – Giám đốc ĐH Thái Nguyên đã trả lời Dân trí về vấn đề này.


GS.TS Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên

GS.TS Đặng Kim Vui, Giám đốc ĐH Thái Nguyên

 

Thưa ông, theo Kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT tại ĐH Thái Nguyên và một số đơn vị thành viên là Trường ĐH Nông Lâm, Trường ĐH Y – Dược, Trường ĐH Sư phạm, Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh… có một vấn đề gây bức xúc là khoản thu chưa đúng quy định của các đơn vị lên tới hơn 104 tỷ đồng. Bộ GD-ĐT đã yêu cầu ĐH Thái Nguyên rà soát lại các khoản thu – chi để xử lý theo đúng quy định.Vậy, ĐH Thái Nguyên đã thực hiện đến đâu thưa ông?

Thực hiện Kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT, ĐH Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các kiến nghị mà kết luận đã nêu. Chúng tôi đã tổ chức rà soát, sửa đổi, hoàn thiện các Quy chế nội bộ, chấn chỉnh công tác quản lý của các đơn vị, khắc phục các thiếu sót, sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra; kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan...

Đối với các kiến nghị về tài chính, ĐH Thái Nguyên đã chỉ đạo, yêu cầu các trường rà soát, báo cáo chi tiết về các khoản thu-chi mà kết luận thanh tra đã nêu. Theo đó, có thể thấy các khoản thu bao gồm:

Thu kinh phí phục vụ việc học lại, học cải thiện điểm cho sinh viên là một nội dung trong Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ. Khi muốn học, sinh viên tự nguyện đăng ký với trường. Trường sẽ tổ chức cho sinh viên học vào học kỳ hè. Hoạt động này không được cấp kinh phí nên các trường thu phí để tổ chức đào tạo.

Với khoản thu lệ phí ôn tập, đây là loại hình học theo nhu cầu của học viên cần có kiến thức bổ sung để tham sự kỳ thi. Loại hình này mang tính chất thỏa thuận không thuộc chương trình đào tạo chính khóa nên trường thu phí để tổ chức giảng dạy, ôn tập cho thí sinh có nhu cầu. Kinh phí thu được dùng chi trực tiếp hoạt động ôn luyện và bù đắp chi phí điện nước và cơ sở vật chất. Kinh phí đào tạo theo địa chỉ nhưng không được ngân sách cấp; Thu vượt lệ phí tuyển sinh….

Như vậy, các khoản thu này và một số khoản thu khác chưa có văn bản quy định cụ thể song cần thiết cho hoạt động của nhà trường. Các trường đã tổ chức thu, hạch toán theo quy định để phục vụ trực tiếp cho hoạt động đào tạo, quản lý, tăng cường cơ sở vật chất. Sau khi có kết luận thanh tra, ĐH Thái Nguyên đã chỉ đạo chấm dứt việc thu vượt lệ phí tuyển sinh, khắc phục các thiếu sót để thực hiện đúng quy định của pháp luật

Ông giải thích cụ thể hơn về trường ĐH Y – Dược với khoản thu kinh phí đào tạo liên thông lên tới hơn 64 tỷ đồng?

Về trường  ĐH Y – Dược, đối với hệ đào tạo theo địa chỉ và đào tạo hệ liên thông, hàng năm nhà nước giao chỉ tiêu đào tạo nhưng không giao kinh phí đào tạo cho nhà trường.

Do vậy, để thực hiện nhiệm vụ đào tạo của nhà nước giao và đảm bảo chất lượng đào tạo, nhà trường đã thỏa thuận thống nhất với cơ sở phối hợp đào tạo về việc thu kinh phí đào tạo để chi phí cho các hoạt động đào tạo và được thể hiện trên các hợp đồng đào tạo hàng năm ngay từ khi sinh viên nhập trường.

Số tiền hơn 64 tỷ đó, nhà trường chi chuyên môn nghiệp vụ, chi mua sắm, sửa chữa nhỏ, chi hỗ trợ hoạt động các đoàn thể và thi khác, chi trích lập các quỹ.

Tất cả các khoản thu – chi đó, trường ĐH Y – Dược đều có báo cáo đầy đủ và công khai.

Các đơn vị đã nghiêm túc thừa nhận khuyết điểm

Trong kết luận, Thanh tra Bộ GD-ĐT đã phát hiện một số trường đại học thành viên ĐH Thái Nguyên bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn như Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh bổ nhiệm Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh; Trường ĐH Sư phạm bổ nhiệm Trưởng khoa Vật lý; Trường ĐH Y Dược bổ nhiệm Trưởng khoa Điều dưỡng; Trường ĐH Sư phạm bổ nhiệm 1 hợp đồng lao động làm Phó Giám đốc thư viện… việc bổ nhiệm này đã khắc phục chưa thưa ông?

Việc bổ nhiệm cán bộ không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, trường ĐH Sư phạm, trường ĐH Nông Lâm, ĐH Y Dược… Các đơn vị đã nghiêm túc thừa nhận khuyết điểm, đã có những giải pháp khắc phục những sai phạm mà kết luận của Bộ GD-ĐT chỉ ra. Sau kết luận thanh tra, các trường đã thực hiện việc tuyển dụng cán bộ hợp đồng tạo nguồn theo đúng quy định.

Từ những sai phạm trên, ĐH Thái Nguyên đang dự thảo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo của ĐH Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.

Nhiều ý kiến cho rằng, tại sao khi có Kết luận thanh tra của Bộ GD-ĐT, ĐH Thái Nguyên không thực hiện công khai?

Ngày 19/5/2015, Bộ GD-ĐT đã ban hành Kết luận thanh tra số 357/KL-BGDĐT. Ngày 21/5/2015, Bộ GD-ĐT đã tổ chức công bố kết luận trước toàn thể cán bộ chủ chốt của ĐH Thái Nguyên. Sau đó, chúng tôi đã chọn phương án công khai ở toàn cơ quan và dán công khai kết luận thanh tra trong 15 ngày theo quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm

Để xảy ra những thiếu sót, sai phạm trên là trách nhiệm của những người đứng đầu đơn vị, ông nghĩ sao về trách nhiệm này của mình?

Từ năm 2011, ĐH Thái Nguyên đã thực hiện phân cấp mạnh và toàn diện cho các trường ĐH thành viên. Đồng thời đã ban hành các văn bản để triển khai thực hiện chức năng quản lý theo phân cấp. ĐH Thái Nguyên quản lý 13 đơn vị sự nghiệp thuộc ĐH Thái Nguyên.

Trong thời gian vừa qua, Luật Giáo dục đại học được thực hiện và điều lệ đại học sửa đổi, quy chế quản lý các ĐH vùng được ban hành tháng 5/2014. Một số văn bản quy định chưa điều chỉnh kịp thời. Công tác thanh tra nội bộ, kiểm tra chưa thực hiện thường xuyên nên việc phát hiện và điều chỉnh những hạn chế, bất cập còn chưa kịp thời.

Để xảy ra những hạn chế, thiếu sót, sai phạm trên là người đứng đầu đơn vị, tôi xin chịu trách nhiệm chung. Các cá nhân và thủ trưởng các đơn vị có sai phạm cũng đã nhận trách nhiệm.

ĐH Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tại các cơ sở giáo dục đào tạo thành viên.

Trong thời gian giải quyết các vấn đề trên nếu gặp vướng mắc, chúng tôi sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ GD-ĐT.

Xin trân trọng cám ơn ông!

Hồng Hạnh (thực hiện)

(Email: vuhonghanh@dantri.com.vn)

 

 

 

 

 

 

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/giam-doc-dh-thai-nguyen-tran-tinh-ve-ket-luan-thanh-tra-20151214155330173.htm