Bộ Quốc phòng cho phép TS không đủ tiêu chuẩn vào hệ quân sự chuyển sang hệ dân sự

(Dân trí) - Ngày 25/9//2015, Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, đã ký văn bản cho phép các thí sinh đã trúng tuyển hệ đại học quân sự nhưng không đủ tiêu chuẩn vào học, nếu có nguyện vọng được chuyển sang học hệ đào tạo dân sự tại các học viện, trường Quân đội có đào tạo hệ dân sự theo các ngành có cùng tổ hợp xét tuyển.

Bộ Quốc phòng cho phép TS không đủ tiêu chuẩn vào hệ quân sự chuyển sang hệ dân sự - 1

Ảnh minh họa

Sau khi được Bộ Giáo dục và Đào tạo nhất trí tại Công văn số 4856/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 21/9/2015 do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga ký.

Ngày 25/9//2015,Thượng tướng Phạm Xuân Hùng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thứ nhất Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng đã ký văn bản số 37/TSQS-NT về việc Thông báo cho phép các thí sinh đã trúng tuyển hệ đại học quân sự nhưng không đủ tiêu chuẩn vào học, nếu có nguyện vọng được chuyển sang học hệ đào tạo dân sự tại các học viện, trường Quân đội có đào tạo hệ dân sự theo các ngành có cùng tổ hợp xét tuyển nhưng phải có đủ các điều kiện sau:

- Tự nguyện viết đơn xin chuyển nguyện vọng sang học hệ dân sự vào trường thí sinh có nguyện vọng vào học;

- Có tổng điểm xét tuyển bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn xét tuyển nguyện vọng 1 vào ngành đào tạo của trường xin chuyển nguyện vọng.

Các học viện, trường Quân đội đào tạo hệ dân sự có trách nhiệm tiếp nhận các thí sinh nêu trên, xét tuyển vào học theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

Nguyễn Hùng

(Email: hungns@dantri.com.vn)

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/bo-quoc-phong-cho-phep-ts-khong-du-tieu-chuan-vao-he-quan-su-chuyen-sang-he-dan-su-20150925170621125.htm