Tiền lương đóng BHXH đối với viên chức quản lý

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội trả lời Công ty TNHH một thành viên XNK Nông sản Thực phẩm Hà Nội về tiền lương đóng BHXH đối với viên chức quản lý doanh nghiệp (100% vốn nhà nước).

Theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ thì từ ngày 1/5/2013 trở đi viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu tiếp tục được xếp lương theo hạng công ty quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này làm căn cứ đóng, hưởng BHXH, BHYT và giải quyết các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Như vậy, đối với viên chức quản lý chuyên trách trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thì tiền lương tháng làm căn cứ tính đóng, hưởng  BHXH là tiền lương theo hệ số mức lương quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 51/2013/NĐ-CP nêu trên.

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/lao-dong-viec-lam/tien-luong-dong-bhxh-doi-voi-vien-chuc-quan-ly-20150911082648411.htm