BVIS Hà Nội tuyển sinh và trao học bổng cho chương trình A Level

Trường Quốc tế Anh Việt Hà Nội (BVIS Hà Nội) tiếp tục mở rộng quy mô đào tạo của một trường quốc tế đa cấp bằng việc triển khai chương trình A Level thông qua hội thảo “Dự Định Du Học! - Bậc đại học, bằng cấp và những điều cần chuẩn bị”.

Hi tho cung cp cho các hc sinh la tui 15-16 thông tin du hc đi hc và nhng yêu cu tuyn sinh ca các trưng đi hc quc tế. Mt trong nhng yêu cu hàng đu, tm vé xanh ca rt nhiu các trưng đi hc trên thế gii là bng cp chương trình A Level. Bui hi tho din ra vi không khí khá ci m và vui v.

Học sinh tham dự được nghe thuyết trình về các trường đại học hàng đầ
Học sinh tham dự được nghe thuyết trình về các trường đại học hàng đầu ca Anh và yêu cu tuyn sinh ca các trưng này.

Học sinh được nghe chia sẻ về cuộc sống và học tập t
Học sinh được nghe chia sẻ về cuộc sống và học tập ti các thành ph mi t bn Trn Quang Hưng, cu du hc sinh đã tt nghip London School of Economics and Political Science (LSE).
Buổi hội thảo diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiệ
 
Buổi hội thảo diễn ra trong không khí cởi mở, thân thiện, nơi các hc sinh đưc t  do chia s ý kiến và nhng thc mc v yêu cu tuyn sinh ca các trưng đi hc trên toàn thế gii.
Học sinh thực hiện hoạt động nhóm, tìm hiể
Học sinh thực hiện hoạt động nhóm, tìm hiểu và thuyết trình v ưu đim ca các trưng đi hc. Nhng hc sinh chiến thng đưc nhn ngay hc bng là gim 15 triu hc phí /năm, áp dng cho toàn b thi gian hc ti BVIS, và h tr 10 triu /năm phí xe buýt.

Đôi nét v chương trình A Level

A Level (tú tài Anh) là bng trung hc ph thông ca Anh Quc, dành cho hc sinh t 17 đến 19 tui trong hai năm hc cui cp ti trưng, tương đương vi chương trình hc lp 11, 12 ti Vit Nam. Có chng ch A level trong tay là tm h chiếu vào hc ti các trưng đi hc danh tiếng trên toàn thế gii. Đc bit ti Anh quc, đim A Level cao là điu kin tiên quyết đ theo hc bc đi hc, đc bit là các ngành Y, Lut và Cơ khí. Rt nhiu trưng đi hc khác trên thế gii, bao gm hơn 450 trưng ti M cũng chp nhn xét tuyn A Level.

Chương trình A Level chia làm 2 giai đon kéo dài trong 2 năm, năm hc đu tiên tương đương vi quá trình hc lp 11 trong h thng giáo dc Vit Nam. Hc sinh hc năm đu tiên cn chn hc 4 đến 5 môn và kết thúc năm hc này bng k thi ly bng AS Level. Trong năm hc th hai tương đương vi lp 12 ti Vit Nam, hc sinh s chn 3 hoc 4 môn hc yêu thích đ hc chuyên sâu, kết thúc quá trình hc bng k thi ly bng A Level. Thông thưng hc sinh chn hc và thi 3 hoc 4 môn A-level đ đ điu kin vào đi hc. Bài thi A-level đưc cho đim t A đến E. Thông thưng đim A và B là nhng đim yêu cu ca nhng trưng Đi hc hàng đu.  Các môn hc A-level đưc chn da trên đnh hưng ngh nghip và kh năng hc tp ca mi hc sinh. Chn đúng môn hc s giúp hc sinh nâng cao kh năng đưc nhn vào các trưng đi hc danh tiếng.

 

Trưng BVIS Hà Ni liên tc tuyn sinh t lp mm non 2 tui đến hết lp 13 theo cu trúc chương trình Anh Quc. Chương trình ging dy ca trưng đã đưc B Giáo dc phê duyt. Hc sinh tt nghip ti trưng s nhn đưc bng trung hc quc tế IGCSE và tú tài Anh A Levels. 

Thông tin chi tiết xin tìm hiu ti:

Trưng Quc tế Đa cp Anh Vit Hoàng Gia (BVIS Hà Ni)

Royal city, 72A Nguyn Trãi, Thanh Xuân, Hà Ni

Tel: (04) 6266 8800

Website: http://www.bvishanoi.com

 

 

Link nội dung: https://dantri.com.vn/tin-tuyen-sinh/bvis-ha-noi-tuyen-sinh-va-trao-hoc-bong-cho-chuong-trinh-a-level-1430340962.htm