Không có quy định về truy hưởng chế độ BHYT

Theo phản ánh của bà Phạm Phương Nga, hiện có tình trạng một số doanh nghiệp nợ tiền BHXH, BHYT của cơ quan BHXH, trong khi đó người lao động vẫn trích nộp hàng tháng tiền BHXH, BHYT và không được cấp thẻ BHYT. Vậy, người lao động có được hưởng quyền lợi gì về BHYT không?


BHXH Việt Nam trả lời bà Phạm Phương Nga như sau:

Căn cứ khoản 2, Điều 49 Luật BHYT số 25/2008/QH12 về xử lý vi phạm quy định: Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật thì cùng với việc phải đóng đủ số tiền chưa đóng, còn phải nộp số tiền lãi trong thời gian chậm đóng theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước công bố.

Mặt khác, tại Công văn số 6168/BHYT-BH ngày 3/10/2011 của Bộ Y tế về giải quyết quyền lợi khám, chữa bệnh trong thời gian không đóng BHYT thì quyền lợi của người tham gia BHYT gắn liền với nghĩa vụ và trách nhiệm đóng BHYT.

Vì vậy, khi không đóng BHYT thì không được hưởng quyền lợi theo quy định, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện không quy định việc truy hưởng chế độ BHYT đối với người lao động trong thời gian đơn vị sử dụng lao động không đóng hoặc chậm đóng BHYT sau đó đã thực hiện việc truy đóng BHYT.

Theo Chinhphu.vn

Link nội dung: https://dantri.com.vn/chinh-sach/khong-co-quy-dinh-ve-truy-huong-che-do-bhyt-1420211185.htm