Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Sản phẩm nghiên cứu phải phù hợp với thực tế phát triển”

(Dân trí) - Ngày 18/10, ĐH Quốc gia Hà Nội đã tổ chức hội thảo "Xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc". Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự hội nghị.

Hội thảo này là một nội dung quan trọng trong kế hoạch của chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp quốc gia, giai đoạn 2013-2018 "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc", do ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) làm cơ quan chủ trì và giám đốc ĐHQGHN làm chủ nhiệm chương trình.

Mục đích của hội thảo là trao đổi về phương pháp xây dựng và cấu trúc của Bộ Cơ sở dữ liệu tích hợp liên ngành và các bộ công cụ phân tích chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc.

Đồng thời, Hội thảo cũng tạo điều kiện để các nhà khoa học đang tham gia thực hiện chương trình Tây Bắc gặp gỡ, trao đổi với các đồng chí cán bộ lãnh đạo, quản lý ở 14 tỉnh thuộc vùng Tây Bắc và các bộ ngành hữu quan, trên cơ sở đó thống nhất về phương thức tổ chức triển khai, chuyển giao và ứng dụng các kết quả của chương trình.

Kết quả của 05 đề tài nghiên cứu trong giai đoạn I đã được công bố tại hội thảo, gồm: Khung cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu liên ngành phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc; Xây dựng và đề xuất ứng dụng khung năng lực vào phát triển nhân lực lãnh đạo, quản lý khu vực hành chính công vùng Tây Bắc; Khung phân tích đánh giá sự phù hợp của các chính sách đang còn hiệu lực trên địa bàn Tây Bắc; Khung đánh giá tác động của các chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo tại vùng Tây Bắc; Khung phân tích rà soát và đánh giá sự phù hợp, hiệu lực thực thi của các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện tại vùng Tây Bắc giai đoạn 2001-2015.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao ý nghĩa và những kết quả nghiên cứu ban đầu được trình bày tại hội thảo. Là cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu, nơi tập trung đông đảo nhất cả nước đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, ĐHQGHN đã thể hiện sự nghiêm túc và công phu, cùng quyết tâm cao trong việc triển khai thành công các mục tiêu nghiên cứu.

“Tôi hoan nghênh tinh thần dám nghĩ, dám làm của ĐHQGHN, đây là tinh thần của cách mạng, của đổi mới. Các nhà khoa học của ĐHQGHN đã dám lao vào thực tế khó khăn để đưa lý thuyết, phương pháp khoa học ứng dụng vào thực tiễn, qua đó thể hiện được vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước” - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến yêu cầu căn bản của chương trình nghiên cứu phát triển bền vững Tây Bắc là tính hiệu quả, thực tiễn: “Sản phẩm nghiên cứu không được nặng tính hàn lâm mà phải phù hợp với thực tế phát triển của từng địa phương. Hiệu quả của Chương trình phải là hiệu quả chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn”.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình này, Phó Thủ tướng yêu cầu, ĐHQGHN tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ban Chỉ đạo Tây Bắc, các Bộ, ngành, các cơ quan khoa học và các địa phương trong Vùng để tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Chương trình theo đúng tinh thần thiết thực, khả thi, hiệu quả; Các nhà khoa học tham gia chương trình cần nâng cao trách nhiệm, phát huy trí tuệ và tâm huyết để gải quyết hiệu quả các vấn đề thực tiễn của Tây Bắc. Kết quả của từng đề tài, dự án phải trả lời được câu hỏi: sẽ đóng góp được gì và ở mức độ nào để giúp Tây Bắc phát triển bền vững và đời sống của đồng bào bớt khó khăn .

Tỉnh uỷ, UBND các tỉnh trong vùng phải thường xuyên phối hợp với ĐHQGHN trong triển khai các nhiệm vụ của chương trình. Bởi các địa phương trong vùng chính là người “đặt hàng”, đề xuất và đưa ra các nhiệm vụ mà chương trình cần nghiên cứu, đồng thời cũng là người thụ hưởng các kết quả của chương trình. Việc phối hợp với ĐHQGHN cũng sẽ giúp năng lực khoa học và công nghệ của các địa phương được từng bước nâng cao.

Hồng Hạnh
 
 

Link nội dung: https://dantri.com.vn/khuyen-hoc/pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-san-pham-nghien-cuu-phai-phu-hop-voi-thuc-te-phat-trien-1414347147.htm