Thanh Hóa: Đề nghị không giao chỉ tiêu cử tuyển vì sinh viên thất nghiệp nhiều

(Dân trí) - Sở GD-ĐT Thanh Hóa đã đề nghị UBND tỉnh không giao chỉ tiêu cử tuyển vì tình trạng học sinh, sinh viên cử tuyển tại địa phương này đã tốt nghiệp nhưng chưa được bố trí việc làm chiếm tỷ lệ cao.

Sau khi nhận được công văn của Sở GD-ĐT Thanh Hóa về việc không giao chỉ tiêu cử tuyển năm 2014, ông Vương Văn Việt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có chỉ đạo về việc giải quyết đề nghị của Sở GD-ĐT liên quan đến hệ đào tạo cử tuyển.

Theo ý kiến chỉ đạo của ông Vương Văn Việt thì thời gian qua, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh này đã tốt nghiệp hệ cử tuyển nhưng chưa bố trí được việc làm chiếm tỷ lệ cao. 

Để giải quyết việc làm cho số học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp hệ cử tuyển nêu trên, năm 2014 không giao chỉ tiêu đào tạo hệ cử tuyển cho UBND các huyện, thị xã, thành phố theo đề nghị của Sở GD-ĐT.

Cùng với đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã giao cho Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan tiếp tục rà soát, bố trí công tác đối với học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ cử tuyển chưa bố trí được việc làm trong những năm vừa qua.

Duy Tuyên

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-khuyen-hoc/thanh-hoa-de-nghi-khong-giao-chi-tieu-cu-tuyen-vi-sinh-vien-that-nghiep-nhieu-1414186960.htm