Đại diện Maritime Bank được đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát của MDB

(Dân trí) - 4 thành viên bầu bổ sung HĐQT và ban kiểm soát của MDB đến từ hoặc có mối liên hệ với Maritime Bank.

Đại diện Maritime Bank được đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát của MDB
 
Theo tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải (Maritime Bank), Ngân hàng chủ trương nhận sáp nhập một tổ chức tín dụng. Nguồn tin thân cận xác nhận với Fica.vn cuối tuần trước, tổ chức tín dụng sáp nhập vào Maritime Bank là Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB).
Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

 

Maritime Bank hiện là cổ đông lớn tại MDB với tỷ lệ sở hữu 10,16%, theo dữ liệu tại báo cáo thường niên năm 2012 của MDB. Ngoài ra, tính đến cuối năm 2013, Maritime Bank và Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Maritime Bank đang có ủy thác đầu tư hơn 760 tỷ tại CTCP Quản lý Quỹ Tín Phát (TPF), trong đó, 282 tỷ đồng đầu tư vào MDB.

 

Có lẽ để chuẩn bị cho thương vụ sáp nhập này, HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) MDB đã đề cử những ứng viên đến từ hoặc có liên quan tới Maritime Bank để bầu bổ sung tại Đại hội thường niên năm 2014 của MDB được tổ chức vào ngày 15/4.

 

Theo tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V ( 2012 - 2017), ông Bùi Đình Chiên - thành viên HĐQT, bà Phạm Thu Đông - trưởng BKS và ông Syed Aamir Zahidi - thành viên BKS từ nhiệm.

 

Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản đã thống nhất thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS. Tuy nhiên, không có cổ đông nào gửi thư tham gia đề cử và tự ứng cử, nên HĐQT MDB trình cổ đông 4 ứng viên gồm:

 

Trong đó, ông Lê Đình Ngọc là Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Maritime Bank và Chủ tịch HĐQT Quản lý quỹ Tín Phát; Ông Chu Đức Tuấn là Trưởng ban Quản lý vốn đầu tư, Tập đoàn Đầu tư Phát triển Việt Nam (VID Group).

 

Chủ tịch VID Group là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường là vợ ông Chủ tịch Marime Bank Trần Anh Tuấn. Ở Maritime Bank, bà Hường là Chủ tịch Hội đồng sáng lập.

 

Ông Nguyễn Minh Triều là kiểm toán viên Maritime Bank và bà Lê Thị Trúc Duyên là kiếm toán viên chính, kiểm toán viên cao cấp Maritime Bank.

 

MDB sa thải 40% nhân sự trong năm 2013

 

Các chỉ tiêu kết quả kinh doanh, tài sản, nhân sự của MDB năm 2013 giảm rất mạnh so với năm 2012.

 

Cụ thể, MDB đạt 63,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cho cả năm 2013, giảm 45%; Tổng tài sản tới cuối năm còn 6.437 tỷ đồng, giảm 25% so với cuối năm 2012. Tỷ lệ nợ xấu là 2,65% tăng so với 2,56% cuối năm 2012; Huy động khách hàng tăng 15,89% trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 5,45%.

 

MDB đã sa thải 40% nhân sự của mình tròng năm 2013, tương ứng 722 người, xuống còn 1.082 người.

 

Năm 2014, MDB đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế gấp đôi, đạt 222 tỷ đồng, ,tổng tài sản gấp rưỡi; Huy động vốn thị trường 1 tăng 107% trong khi tăng trưởng tín dụng đạt 61%.

 

Số điểm giao dịch sẽ tăng từ 50 lên 63 và tuyển thêm 245 người.

 

Lam Thanh
 

VTV được giao vốn như doanh nghiệp Nhà nước

Link nội dung: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/dai-dien-maritime-bank-duoc-de-cu-vao-hdqt-ban-kiem-soat-cua-mdb-1397628297.htm