Được ưu đãi lớn, Keangnam vẫn vi phạm pháp lệnh ngoại hối

(Dân trí) - Là doanh nghiệp được áp dụng hàng loạt ưu đãi, Keangnam Ha Noi Landmark Tower đã trở thành tổ hợp nhà ở, dịch vụ tổng hợp hàng đầu Việt Nam. Được tạo điều kiện thuận lợi, nhưng Keangnam vẫn nhiều lần vi phạm quy định nhà nước, đặc biệt là vấn đề ngoại hối.

Theo phản ánh của cư dân, toàn bộ các hợp đồng bán căn hộ đều quy định giá căn hộ bằng Ngoại tệ (Đô la Mỹ). Các đợt thanh toán, xác nhận thanh toán, Keangnam đều sử dụng đô la Mỹ làm giá trị thanh toán. Trong 9 căn hộ tiến hành thanh kiểm tra, có 4 căn hộ trực tiếp thanh toán 40% bằng ngoại tệ cho Keangnam.
 
Bảng tính giá thanh toán bằng Đô la Mỹ của Keangnam đưa ra
Bảng tính giá thanh toán bằng Đô la Mỹ của Keangnam đưa ra
 
Những vi phạm của Keangnam đã bị Ngân hàng Nhà nước kết luận bằng văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội. Vi phạm ngoại hối của Keangnam được Ngân hàng Nhà nước nêu rõ tại văn bản Kết luận số 7178/NHNN-QLNH ngày 14/9/2011 về việc xử lý vi phạm của Công ty Keangnam về: Hành vi định giá bằng ngoại tệ trong các hợp đồng mua bán căn hộ trước tháng 8/2010 của công ty Keangnam Vina là vi phạm quy định về hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam tại điều Điều 29 Nghị định 160/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Ngoại hối, cần bị xử lý như các trường hợp vi phạm tương tự của các công ty kinh doanh bất động sản khác.
 
Ngân hàng Nhà nước đã chỉ rõ những vi phạm của Keangnam
Ngân hàng Nhà nước đã chỉ rõ những vi phạm của Keangnam
 
Từ nội dung nêu tại Kết luận số 7178/NHNN-QLNH, đến ngày 11/10/2011, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Hà Nội có Quyết định số 291/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng đối với Công ty Keangnam. Trong quyết định xử phạt tại Điều 1 nêu rõ: “Công ty TNHH 1TV Keangnam đã ký hợp đồng bán căn hộ tại Keangnam Hà Nội Landmark Tower với khách hàng trong đó quy định giá bán bằng ngoại tệ (có Biên bản vi phạm hành chính số 23/BB-VPHC ngày 3/10/2011, Biên bản kiểm tra số 33/BB-KT ngày 8/7/2011 và tài liệu kèm theo) là vi phạm quy định tại tiết d, khoản 3 Điều 18, Mục 5, Chương 2 Nghị định 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng”. Bên cạnh hình thức phạt tiền, Điều 1, Quyết định xử phạt cũng đã quy định về biện pháp khắc phục hậu quả, theo đó “yêu cầu Công ty TNHH 1TV Keangnam không được ký hợp đồng bán căn hộ tại Keang Hà Nội Landmark Tower với khách hàng trong đó quy định giá bán bằng ngoại tệ”.
 
Quyết định xử phạt Keangnam của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội
Quyết định xử phạt Keangnam của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội
Quyết định xử phạt Keangnam của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội

Căn cứ Quyết định xử phạt của Ngân hàng Nhà nước, khách hàng đã nhiều lần yêu cầu Keangnam điều chỉnh hợp đồng, trong đó quy đổi giá căn hộ từ đồng đô la Mỹ sang đồng Việt nam nhưng phía Keangnam từ chối. Phía Keangnam cho rằng căn cứ vào Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/5/2003 của Hội đồng Thẩm phán (đến nay chưa bị bãi bỏ nên vẫn có hiệu lực), hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong việc giải quyết các vụ án kinh tế thì hợp đồng của Keangnam tuy ký bằng đô la Mỹ, các đợt thanh toán cũng bằng đô la Mỹ nhưng khi khách hàng thanh toán trả bằng đồng Việt nam quy đổi theo tỷ giá đô la Mỹ tại từng thời điểm thanh toán vẫn có hiệu lực, nên các bên vẫn phải thực hiện đúng hợp đồng.

Nhận được giải thích của Keangnam, khách hàng mua căn hộ đều không giấu được bức xúc. Phía khách hàng cho rằng, việc Keangnam viện dẫn Nghị quyết 04 trong trường hợp này là không có cơ sở: Thứ nhất, đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 04 là các hợp đồng kinh tế được xác lập theo Pháp lệnh hợp đồng kinh tế. Pháp lệnh HĐKT đã hết hiệu lực từ ngày 1/1/2006. Hợp đồng mua bán căn hộ là hợp đồng dân sự, căn cứ ký kết là Bộ Luật Dân sự nên không phải là đối tượng điều chỉnh của Nghị quyết 04.

Thứ 2, tại thời điểm Nghị quyết 04 được ban hành, các quy định của pháp luật về lĩnh vực ngoại hối, Nghị định 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính Phủ quy định về quản lý ngoại hối tại điều 39 quy định một trong những hành vi vi phạm về ngoại hối là chuyển hay mang ngoại hối ra nước ngoài, mua bán ngoại hối, thanh toán và cho vay ngoại hối nên ở thời điểm đó Nghị quyết 04 phù hợp với các quy định của Chính phủ về quản lý ngoại hối.

Đến thời điểm Keangnam ký hợp đồng với khách hàng (bắt đầu từ tháng 8/2008) thì Pháp lệnh Ngoại hối đã được ban hành (năm 2005). Trong đó, tại Điều 22 về hạn chế sử dụng ngoại hối đã quy định rõ “Trên lãnh thổ Việt Nam, mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối”. Như vậy, mọi giao dịch được hiểu là tất cả các giao dịch (từ định giá, ký hợp đồng) đều không được thực hiện bằng ngoại hối.

Kể cả trong trường hợp khách hàng không khởi kiện ra Tòa để đề nghị tuyên vô hiệu toàn bộ hợp đồng thì căn cứ vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính, Keangnam phải chủ động mời khách hàng đến điều chỉnh hợp đồng, đưa giá trị hợp đồng và các đợt thanh toán về tiền Việt vào thời điểm ký kết hợp đồng.
 
Tổ hợp Keangnam Ha Noi Landmark Tower
Tổ hợp Keangnam Ha Noi Landmark Tower

Ở trường hợp này, khách hàng đã có thiện chí và nhiều lần đề nghị Keangnam điều chỉnh cho đúng luật, nhưng doanh nghiệp này vẫn phớt lờ. Điều này thể hiện Keangnam không có thiện chí, không tuân thủ đầy đủ pháp luật Việt Nam, mặc dù hành vi vi phạm của Keangnam đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Ngân hàng Nhà nước) xử phạt. Điều cần đặt ra ở đây là tại sao Keangnam dám cố ý vi phạm pháp luật, phớt lờ các quy định của Pháp lệnh Ngoại hối, ký hợp đồng bằng ngoại tệ, đã bị xử phạt nhưng vẫn không điều chỉnh hợp đồng, thậm chí còn ngang ngược yêu cầu khách hàng phải tiếp tục thực hiện hợp đồng? Phải chăng Keangnam đang cậy mình có “chống lưng, chính là Nghị quyết số 04/2003/NQ-HĐTP ngày 27/05/2003 của Hội đồng Thẩm phán?.

Thật đáng tiếc, trong thực tế xét xử Hội đồng thẩm phán đang tiếp tục sử dụng Nghị quyết 04 để áp dụng tràn lan cho cả những hợp đồng ký sau ngày 1/1/2006 (căn cứ ký kết là Bộ Luật Dân sự) và sau ngày Pháp lệnh Ngoại hối có hiệu lực (năm 2006).

Ví dụ như Quyết định Giám đốc thẩm số 06/2012/KDTM-GĐT ngày 30/05/2012 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao xét xử vụ án kinh doanh, thương mại tranh chấp về hợp đồng mua bán hàng hóa đã bác cả kháng nghị của Viện trưởng VKSND tối cao, viện dẫn Nghị quyết 04 và khẳng định hợp đồng ký bằng ngoại tệ nhưng thanh toán bằng đồng Việt Nam thì không bị vô hiệu toàn bộ. Trong khi trước đó, Viện trưởng VKSND cao đã kháng nghị bản án với lý do hợp đồng ký bằng ngoại tệ, thanh toán bằng đồng Việt Nam đã vi phạm Pháp lệnh ngoại hối nên phải bị vô hiệu.

 

Ban Bạn đọc

Link nội dung: https://dantri.com.vn/ban-doc/duoc-uu-dai-lon-keangnam-van-vi-pham-phap-lenh-ngoai-hoi-1384929406.htm