VDB đã vay gần 28.500 tỷ đồng bằng trái phiếu

(Dân trí) - Tính từ đầu năm, thông qua phát hành trái phiếu trên HNX, Ngân hàng VDB đã huy động về 28.477 tỷ đồng. Chỉ riêng ngày 10/10, ngân hàng đã đấu thầu thành công 1.080 tỷ đồng.

VDB đã vay gần 28.500 tỷ đồng bằng trái phiếu

Ngày 10/10/2013. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) phát hành với tổng khối lượng gọi thầu 4.000 tỷ đồng cho 4 loại kỳ hạn: 2 năm (1.500 tỷ đồng), 3 năm (1.500 tỷ đồng), 5 năm (500 tỷ đồng) và dài nhất là 10 năm (500 tỷ đồng).

Cụ thể, loại trái phiếu kỳ hạn 2 năm có 7 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 1.540 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,39-9,00%/năm. Kết quả, huy động được 880 tỷ đồng trái phiếu 2 năm với lãi suất trúng thầu 8,45%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/10/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 3 năm có 2 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 590 tỷ đồng. Lãi suất đặt thầu nằm trong khoảng 8,65-9,50%/năm. Kết quả, huy động được 30 tỷ đồng trái phiếu 3 năm với lãi suất trúng thầu 8,65%/năm, bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 3/10/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 5 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 50 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,10%/năm. Đây cũng chính là khối lượng và lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 5 năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 11/9/2013).

Trái phiếu kỳ hạn 10 năm có 1 thành viên tham gia dự thầu, khối lượng dự thầu hợp lệ đạt 120 tỷ đồng và lãi suất đặt thầu là 9,20%/năm. Đây cũng chính là khối lượng và lãi suất trúng thầu của trái phiếu kỳ hạn 10 năm (bằng lãi suất trúng thầu phiên trước đó, ngày 18/9/2013).

HNX cho biết, kể từ đầu năm đến nay, VDB đã huy động được 28.477 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bảo lãnh qua hình thức đấu thầu.

Mai Chi

Link nội dung: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vdb-da-vay-gan-28500-ty-dong-bang-trai-phieu-1381937937.htm