TPHCM: Mở rộng mô hình trường chất lượng cao

(Dân trí) - Năm học 2012 - 2013, TPHCM sẽ có thêm 2 trường THPT chất lượng cao. Điều này nằm trong chủ trương mà UBND TP đề ra nhằm hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

Theo kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2012-2013 do UBND TPHCM vừa ban hành có nêu khuyến khích xây dng trường tiên tiến tiếp cn vi khu vc và quc tế mi bc hc và cp hc. Mi qun, huyn xây dng t mt đến hai trường cht lượng cao. Ngoài trường THPT Lê Quý Đôn, thành phố xây dng thêm 2 trường trung hc ph thông chất lượng cao là Trường THPT Nguyn Du và Trường THPT Nguyn Hin.

Những trường theo mô hình cht lượng cao sẽ được t chc biên chế lp hc 30 hc sinh thay vì 45 hc sinh như trước đây. Cơ sở vt cht trang b hin đi, đảm bo cho hc sinh có điu kin hc tp và hot đng 2 bui / ngày trong trường. Đội ngũ sư phạm được tp hun v quan đim sư phạm hin đi, chăm sóc đến tng hc sinh, phát huy năng khiếu và tính tích cc ca hc sinh trong quá trình hc tp, rèn luyn...

Bên cạnh đó, trong năm học này thành phố khuyến khích các trường trung hc t chc dy môn toán và các môn t nhiên bng tiếng Anh. Dự kiến, các trường thc hin gồm THPT chuyên Lê Hng Phong, THPT chuyên Trn Đại Nghĩa, THPT Nguyn Th Minh Khai, THPT Lê Quý Đôn, THPT Lương Thế Vinh và m rng thêm   trường THPT Gia Định, THPT Bùi Th Xuân, THPT Hùng Vương, THPT Nguyn Thượng Hin.

Lê Phương

Link nội dung: https://dantri.com.vn/giao-duc-huong-nghiep/tphcm-mo-rong-mo-hinh-truong-chat-luong-cao-1334471016.htm