Đem trí tuệ tập thể chọn người hiền tài cho đất nước

(Dân trí) - Lựa chọn nhân sự là nội dung được dư luận rất quan tâm tại mỗi kỳ Đại hội Đảng. Từ ngày 15 - 18/1, các đại biểu họp thảo luận nhân sự BCH Trung ương khóa XI. Trao đổi với báo chí, nhiều đại biểu đã bày tỏ quan điểm lựa chọn của mình.

Đem trí tuệ tập thể chọn người hiền tài cho đất nước - 1
Các đại biểu đoàn Hà Nội thảo luận

 Đại biểu Nguyễn Thế Đề, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Thái Nguyên: Tôi sẽ lựa chọn những người có tư duy đổi mới

Tôi sẽ lựa chọn những người tôi tin tưởng. Đó là những người có trí tuệ, có năng lực lãnh đạo, có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và có tư duy đổi mới, sâu sát với nhân dân.

Tiêu chí không tham nhũng và quyết liệt đấu tranh chống tham nhũng là một trong những tiêu chí để xem xét bầu chọn. Bên cạnh đó, tuổi trẻ cũng là một trong những yếu tố cần quan tâm. Hy vọng lực lượng những người trẻ tuổi sẽ tham gia vào Ban chấp hành Trung ương để có sự đổi mới trong công tác tổ chức, lãnh đạo.

Đại biểu Huỳnh Văn Tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai: Nhân sự tham gia BCH TƯ phải có tầm cao trí tuệ
 
Đem trí tuệ tập thể chọn người hiền tài cho đất nước - 2
Đại biểu Huỳnh Văn Tới

Nguyện vọng của chúng tôi khi bầu nhân sự vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới và các chức danh chủ chốt trong Đảng tại Đại hội XI, ngoài có đức, có tài, có sức khỏe, sức trẻ, uy tín trong Đảng, trong xã hội cần phải có tầm cao trí tuệ để định hướng dân tộc theo mục tiêu độc lập dân tộc, ấm no, tự do, hạnh phúc. Tầm cao trí tuệ ở đây là phải biết phát hiện người tài, sử dụng nhân tài để chung sức xây dựng đất nước.

Đại biểu Nguyễn Hữu Độ, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội: Người được lựa chọn phải công tâm, có kiến thức và tinh thần trách nhiệm
 
Đem trí tuệ tập thể chọn người hiền tài cho đất nước - 3
Đại biểu Nguyễn Hữu Độ

Tôi rất tin tưởng và kỳ vọng Đại hội Đảng XI sẽ có nhiều quyết sách quan trọng về chiến lược phát triển nguồn nhân lực, giáo dục. Đại hội sẽ phát huy không khí dân chủ, đổi mới, trí tuệ, lựa chọn được Ban Chấp hành Trung ương có đầy đủ phẩm chất, năng lực, thể hiện trách nhiệm cao với Đảng, với dân tộc, lãnh đạo đất nước ta giành được nhiều thành tựu to lớn trong giai đoạn mới, xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân.

Đối với cán bộ quản lý giáo dục, phải lựa chọn đ­ược những ng­ười vừa công tâm, vừa có kiến thức và tinh thần trách nhiệm cao, những yếu tố tạo nên bản lĩnh của ngư­ời cán bộ quản lý.

Đại biểu Trần Xuân Tuyết, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình: Trong các tiêu chí, tôi quan tâm đầu tiên đến người có bản lĩnh

Để xứng đáng vào Ban chấp hành TƯ Đảng phải là người có đức, có tài, để lãnh đạo đất nước trong thời kỳ đổi mới. Trong tất cả các tiêu chí tôi quan tâm đầu tiên đến những người có bản lĩnh. Thứ hai, người đó phải là người có tri thức, có năng lực thực tiễn để thực hiện nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, phải là người có tín nhiệm của quần chúng, đảng viên phải tiên phong gương mẫu. 
 
Ông Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị: Đem trí tuệ tập thể để chọn người tài
 
Đem trí tuệ tập thể để chọn hiền tài, nếu chọn được người hiền tài trẻ thì rất hay cho đất nước. Thực ra cuộc chiến đấu hiện nay đòi hỏi người lãnh đạo phải có trí tuệ cao, trí tuệ cao thì đầu óc phải minh mẫn, đã minh mẫn thì phải trẻ.
 
Hồng Hạnh - Nguyên Đức

Link nội dung: https://dantri.com.vn/xa-hoi/dem-tri-tue-tap-the-chon-nguoi-hien-tai-cho-dat-nuoc-1295486177.htm