Tin tức về chủ đề "phương pháp làm việc"

Nhiều ý tưởng sáng tạo trong ngày hội nghiên cứu khoa học của sinh viên

Nhiều ý tưởng sáng tạo trong ngày hội nghiên cứu khoa học của sinh viên

Tháng sinh viên nghiên cứu khoa học (NCKH) là ngày hội sáng tạo được tổ chức thường niên của sinh viên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Hoạt động này nhằm giới thiệu những kết quả nghiên cứu của sinh viên nhà trường, tạo diễn đàn giao lưu học hỏi giữa sinh viên và cán bộ trẻ từ các đơn vị đào tạo, nghiên cứu…
Lý giải xu hướng lựa chọn startup để đầu quân của các nhà lãnh đạo trẻ

Lý giải xu hướng lựa chọn startup để đầu quân của các nhà lãnh đạo trẻ

Theo thống kê từ công ty tư vấn của Mỹ Gallup dựa trên khảo sát toàn cầu cho thấy: 63% người lao động không làm việc hết trách nhiệm của mình và chỉ khoảng 24% cảm thấy thoải mái trong công việc của họ. Thực tế cho thấy, môi trường làm việc tốt tác động rất lớn đến hiệu quả công việc của người lao động.