Tin tức về chủ đề "phát triển"

Bỏ mấy chục tỷ USD đầu tư đường sắt, liệu có cạnh tranh được với hàng không?

Bỏ mấy chục tỷ USD đầu tư đường sắt, liệu có cạnh tranh được với hàng không?

“Đường sắt cao tốc chỉ vận tải hành khách, nhiều nước không phát triển đường sắt cao tốc nữa như Mỹ, họ tập trung vận tải đường bộ. Vậy tài khoá trong 5-10 năm tới của Việt Nam, nếu bỏ mấy chục tỷ vào đường sắt, có cạnh tranh với hàng không được không? Có hiệu quả hơn không?”, Phó Thủ tướng chia sẻ.