• Gen sinh ung thư mới được phát hiện

    10:00 - 08/11/2019
    Bộ gen của con người bao gồm hai thành phần, có mã hóa và không mã hóa. Trong đó phần không mã hóa gần như bị bỏ quên vì nó không có chức năng gì. Tuy nhiên, một nhóm nghiên cứu tại Ontario đã phát hiện ra những gen sinh ung thư trong những đoạn này.
Chuyên gia đồng hành
Nhiều người quan tâm