Bộ Tài chính nói về khoản tiền 7,2 tỷ đồng bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn

Đây là một trong những câu hỏi được nêu ra tại cuộc họp báo của Bộ Tài chính về vấn đề quản lý ngân sách, diễn ra chiều nay (9-6). Theo đó, nếu các cán bộ thi hành công vụ có lỗi sẽ có trách nhiệm phải hoàn trả một khoản tiền ngân sách đã phải chi ra để bồi thường cho ông Chấn.

Ông Bùi Anh Bình - Phó vụ trưởng Vụ hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) cho biết, hiện nay Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao đã ra quyết định bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn số tiền 7,2 tỷ đồng. Bộ Tài chính cũng đã trao đổi với Toà án nhân dân Tối cao về vấn đề chi trả tiền bồi thường.

“Tuy nhiên, hồ sơ vụ bồi thường này vẫn đang nằm tại Toà phúc thẩm Toà án nhân dân Tối cao, chưa chuyển cho Bộ Tài chính. Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ, Bộ Tài chính sẽ có trách nhiệm thực hiện cấp phát kinh phí bồi thường đúng quy định”, ông Bình cho biết thêm.

Cũng theo Phó vụ trưởng Vụ hành chính sự nghiệp, theo quy định của luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước thì ngân sách phải bồi thường cho ông Nguyễn Thanh Chấn. Trong vụ việc này, theo quy định, sẽ phải xác định trách nhiệm cụ thể của từng người và nếu các cán bộ thi hành công vụ có lỗi sẽ có trách nhiệm phải hoàn trả một khoản tiền ngân sách đã phải chi ra để thực hiện bồi thường cho ông Chấn.

Nếu người thi hành công vụ của Tòa Phúc thẩm vô ý làm sai sẽ phải bồi thường 1-3 tháng lương.  Nếu cố ý làm sai nhưng chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự phải bồi thường 3-36 tháng lương. Còn đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Anh Tú

An ninh thủ đô

 

Bài liên quan
Đang được quan tâm