Phân hạng từ 1-5 sao cho xe khách

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ vận tải hành khách bằng xe ô tô. Theo đó, tùy thuộc vào loại hình kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của phương tiện được phân thành các hạng chất lượng từ 1 – 5 sao.

Phân hạng từ 1-5 sao cho xe khách
Loại hình vận chuyển hành khách theo tuyến cố định được phân loại chất lượng từ 1-5 sao - Ảnh: Chinhphu.vn

Theo dự thảo, 3 loại hình kinh doanh là vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, du lịch và hợp đồng; vận chuyển hàng khách bằng xe buýt và vận chuyển hành khách bằng taxi sẽ được đánh giá trên 5 tiêu chí.

Năm tiêu chí đánh giá gồm: 

1- Chất lượng phương tiện (tối đa 40 điểm); 

2- Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe (tối đa 20 điểm); 

3- Hành trình (tối đa 10 điểm, riêng taxi không tính điểm tiêu chí này); 

4- Tổ chức, quản lý của đơn vị vận tải (tối đa 20 điểm); 

5- Quyền lợi của hành khách (tối đa 10 điểm).

Căn cứ vào tổng điểm của 5 tiêu chí trên, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách của phương tiện được phân thành các hạng chất lượng.


Cụ thể, đối với loại hình vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, du lịch và hợp đồng, việc phân loại chất lượng được đánh giá từ 1 – 5 sao. Mức đánh giá cụ thể như sau: 

Hạng 5 sao (91 - 100 điểm), trong đó, số điểm mỗi nội dung phải đạt > 90% số điểm tối đa; 

Hạng 4 sao (81 - 90 điểm), số điểm mỗi nội dung phải đạt > 80% số điểm tối đa; 

Hạng 3 sao (71 - 80 điểm), số điểm mỗi nội dung phải đạt > 70% số điểm tối đa; 

Hạng 2 sao (61 - 70 điểm), số điểm mỗi nội dung phải đạt > 60% số điểm tối đa; 

Hạng 1 sao (từ 51 - 60 điểm), số điểm mỗi nội dung phải đạt > 50% số điểm tối đa.


Loại hình vận chuyển hành khách bằng xe buýt được phân thành 2 hạng chất lượng: 3 sao và 2 sao. Cụ thể, hạng 3 sao (81-100 điểm), trong đó, số điểm mỗi nội dung phải đạt > 80% số điểm tối đa; hạng 2 sao (51-80 điểm), số điểm mỗi nội dung phải đạt > 60% số điểm tối đa.

Vận chuyển hành khách bằng taxi được phân thành 3 hạng chất lượng: Hạng 5 sao (81-90 điểm), trong đó, số điểm mỗi nội dung phải đạt > 80% số điểm tối đa; hạng 4 sao (71-80 điểm), số điểm mỗi nội dung phải đạt > 70% số điểm tối đa; hạng 3 sao (61-70 điểm), số điểm mỗi nội dung phải đạt > 60% số điểm tối đa.

Toàn văn dự thảo hiện đang lấy ý kiến của bộ Giao thông vận tải

Theo Tuệ Văn (Chinhphu.vn)

Hùng
Sơn
 
Hùng
Sơn

Đang được quan tâm