Thứ ba, 13/01/2009 - 14:58

Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà!

Dân trí

Như với mọi triển lãm, dù không khí có kém vui so với các năm trước, nhưng hành trang trở về của các phóng viên tác nghiệp tại Triển lãm ô tô Bắc Mỹ 2009 vẫn có những góc ảnh mà xe không phải nhân vật chính.

 
Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 1
 
Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 2
 
Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 3


Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 4

Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 5

Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 6


Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 7


Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 8

Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 9

Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 10
 
Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 11
 
Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 12

Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 13


Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 14


Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 15
 
Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 16
 
Người đẹp NAIAS 2009: Không kém mặn mà! - 17
 
Nhật Minh
Theo Autoblog, Autospies