Lỗi phạt phổ biến khi đỗ/dừng xe sai quy định trong thành phố

(Dân trí) - Đợt ra quân rầm rộ của các lực lượng chức năng tại hai thành phố lớn là Tp. Hồ Chí Minh và Hà Nội lập lại trật tự đường phố đã xử phạt rất nhiều trường hợp đỗ xe sai quy định. Chuyên mục <i>Xe++</i> liệt kê một số lỗi phổ biến trong quy định xử phạt.

Theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông, các mức xử phạt được quy định khá rõ tại Điều 5, liên quan đến các hành vi của người điều khiển ôtô.

Đối với các hành vi dừng/đỗ xe trong thành phố, các biển cấm cần lưu ý sẽ bao gồm các loại biển đáng chú ý nhất như sau:

Biển cấm dừng xe và đỗ xe
Biển cấm dừng xe và đỗ xe
Biển cấm đỗ xe, biển cấm đỗ xe vào ngày lẻ P.131b, biển cấm đố xe vào ngày chẵn P.131c
Biển cấm đỗ xe, biển cấm đỗ xe vào ngày lẻ P.131b, biển cấm đố xe vào ngày chẵn P.131c

Ngoài những quy định liên quan đến biển cấm này, một số lưu ý về vị trí đỗ, khoảng cách, chiều đỗ xe... mà các lái xe thường xuyên mắc phải, sẽ có các mức phạt như sau:

Lỗi phạt phổ biến khi đỗ/dừng xe sai quy định trong thành phố - 3

Như Phúc

Lỗi phạt phổ biến khi đỗ/dừng xe sai quy định trong thành phố - 4
Lỗi phạt phổ biến khi đỗ/dừng xe sai quy định trong thành phố - 5
Lỗi phạt phổ biến khi đỗ/dừng xe sai quy định trong thành phố - 6
Tin liên quan
Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/7/2009

Luật Giao thông đường bộ có hiệu lực từ 1/7/2009

Luật Giao thông đường bộ năm 2008 cùng với Nghị định 46/2016 về xử phạt hành chính trong xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông và QCVN 41:2016/BGTVT về quy chuẩn báo hiệu đường bộ, sẽ là những quy chuẩn pháp luật quy định mọi hành vi liên quan đến giao thông đường bộ. Chuyên mục Xe++ xin đăng tải toàn bộ nội dung Luật Giao thông đường bộ hiện hành để bạn đọc tiện tham khảo