Thứ tư, 25/09/2019 - 06:26

Kinh nghiệm lái xe từ thực tế

Hai "ninja" đường phố và một tình huống giao thông tréo ngoe

Dân trí

Một tình huống tham gia giao thông thực sự tréo ngoe khi mà hai 'ninja" đi xe máy song song nhau nhưng... mỗi người bật đèn báo rẽ một hướng. Như vậy, nếu muốn vượt thì chỉ còn cách chen thẳng vào giữa hai người mới là đúng luật.

Hai "ninja" đường phố và một tình huống giao thông tréo ngoe

Như Phúc

Nguồn video: UB An toàn Giao thông QG