Việt Nam Motorshow 2009:

Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2)

(Dân trí) - Đội ngũ người mẫu xinh đẹp và chuyên nghiệp của cả trong và ngoài nước đã đem đến không khí sôi động cho Triển lãm ô tô Việt Nam 2009.

 
Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam có thể chưa đủ điều kiện hội nhập thế giới, nhưng trên sàn triển lãm trong nước đã rộn ràng người mẫu nước ngoài!
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 1
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 2
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 3
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 4
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 5
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 6
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 7
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 8
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 9
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 10
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 11
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 12
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 13
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 14
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 15
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 16

Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 17
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 18
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 19
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 20
 
Điều không thể thiếu ngoài xe hơi (P2) - 21
 
P.V
 
Đang được quan tâm