Tin tức về chủ đề "ô nhiễm nguồn nước"

Người dân trong vùng ô nhiễm bãi rác Thọ Vức ngày đêm "sống trong sợ hãi"!

Phú Yên: Người dân trong vùng ô nhiễm bãi rác Thọ Vức ngày đêm "sống trong sợ hãi"!

Từ khi bãi rác Thọ Vức được đưa vào hoạt động, 71 hộ dân trong vùng ô nhiễm chưa được di dời luôn nơm nớp lo sợ vì mùi hôi và nguồn nước thải từ bãi rác thẩm thấu vào nguồn nước sinh hoạt. Người dân lo ngại ở trong vùng này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chính họ, nên mong muốn sớm được di dời đến nơi ở khác.