Thứ ba, 10/12/2019 - 14:52

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua

Dân trí

Đó là: Hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi"; Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”; Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”; Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”; Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; Chương trình “Tháng Ba biên giới”; Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt”; Chương trình “Khát vọng trẻ”; Chương trình “Nhà bán trú cho em” và “Trường đẹp cho em”; Liên hoan “Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện” toàn quốc.

1. Hành trình "Tôi yêu tổ quốc tôi"

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 1

2. Chương trình “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp”

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 2

3. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 3

4. Hành trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng”

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 4

5. Chiến dịch “Hãy làm sạch biển”

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 5

6. Chương trình “Tháng Ba biên giới”

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 6

7. Giải thưởng “Sao Vàng Đất Việt”

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 7

8. Chương trình “Khát vọng trẻ”

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 8

9. Chương trình “Nhà bán trú cho em” và “Trường đẹp cho em”

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 9

10. Liên hoan “Câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện” toàn quốc

10 chương trình, sự kiện tiêu biểu của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam 5 năm qua - 10

M.C