Tin tức về chủ đề "Nhà mát điện mặt trời Sông Lũy 1"

Nhà mát điện mặt trời Sông Lũy 1

Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 được cấp phép đầu tư

Nhà máy điện mặt trời Sông Lũy 1 được cấp phép đầu tư

UBND tỉnh Bình Thuận vừa cấp Quyết định chủ trương đầu tư cho dự án “nhà máy điện mặt trời Sông Luỹ 1” do Công ty Cổ phần Đầu tư Quang Điện Bình Thuận làm Chủ đầu tư.
Xem tiếp