Tin tức về chủ đề "người phát ngôn"

Chính phủ ban hành quy định mới về cung cấp thông tin cho báo chí

Chính phủ ban hành quy định mới về cung cấp thông tin cho báo chí

Theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, khi xảy ra các sự kiện, vấn đề quan trọng có tác động lớn trong xã hội hoặc khi dư luận xuất hiện nhiều ý kiến không thống nhất về một vấn đề thuộc phạm vi quản lý của cơ quan hành chính nhà nước thì người phát ngôn hoặc được ủy quyền phát ngôn phải cung cấp thông tin cho báo chí để kịp thời cảnh báo và định hướng dư luận.