Tin tức về chủ đề "nghe ý kiến phản biện"

nghe ý kiến phản biện

Thủ tướng muốn nghe phản biện trực tiếp từ các nhà khoa học

Thủ tướng muốn nghe phản biện trực tiếp từ các nhà khoa học

(Dân trí) - Thời gian qua, các viện nghiên cứu chỉ báo cáo, đề xuất lên các bộ, cơ quan chủ quản. Thủ tướng yêu cầu tìm cách thức huy động nguồn lực tri thức này, không để một đội ngũ trí thức đông như vậy mà không tham mưu trực tiếp cho Thủ tướng…
Xem tiếp