Tin tức về chủ đề "nghề đăng kiểm"

nghề đăng kiểm

Nghề bắt bệnh tàu, thuyền

Nghề bắt bệnh tàu, thuyền

Đăng kiểm phương tiện thủy là nghề chuyên “bắt lỗi”, giúp chủ phương tiện thấy được khiếm khuyết, hạn chế kỹ thuật của phương tiện để khắc phục và đảm bảo an toàn.
Xem tiếp