12,5 triệu Euro để bảo tồn rừng, hệ sinh thái ven biển

(Dân trí) - Chính phủ Đức và Úc vừa ký thỏa thuận hợp tác với các cơ quan chức năng của Việt Nam để hỗ trợ tổng sô vốn là 12,5 triệu Euro (tương đương khoảng 349,1 tỷ đồng) cho 2 chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững rừng và các hệ sinh thái ven biển ở Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết giữa ông Trần Kim Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ NN&PTNT và bà Kirsten Hegener cùng ông Christian Henckes, Phó Giám đốc Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức GIZ, để thực hiện hai chương trình hợp tác kỹ thuật mới: Chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học rừng và các dịch vụ hệ sinh thái tại Việt Nam (gọi tắt là Chương trình Đa dạng Sinh học Rừng), và Chương trình Bảo vệ tổng hợp vùng ven biển và rừng ngập mặn Đồng bằng sông Cửu Long nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu (gọi tắt là Chương trình ICMP) giai đoạn II.

 

giz-project-7f88e
Chương trình Quản lý Tổng hợp Vùng Ven biển hỗ trợ Việt Nam chuẩn bị sẵn sàng cho sự thay đổi về môi trường -  (Anh: Klaus Schmitt, GIZ)

Cả hai Chương trình đều do Bộ Hợp tác và Phát triển Kinh tế Liên Bang Đức (BMZ) và Chính phủ Việt Nam tài trợ. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao và Thương mại (DFAT) Úc tham gia đồng tài trợ Chương trình ICMP. Hai Chương trình này bổ sung cho những Chương trình và dự án hợp tác tài chính và kỹ thuật cho ngành mà ba Chính phủ Việt Nam, Đức và Úc đã cùng cam kết cho sự phát triển bền vững.

Các dự án hợp tác kỹ thuật do Chính phủ Đức hỗ trợ cung cấp trực tiếp các kết quả đầu vào dưới dạng tư vấn kỹ thuật nhằm phát triển năng lực cho cá nhân, tổ chức, mạng lưới và các tổ chức dân sự xã hội.

Chương trình Đa dạng Sinh học Rừng nhằm thiết lập các điều kiện tiên quyết để bảo tồn và sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các hệ sinh thái rừng ở cấp Trung ương, góp phần thực hiện Chiến lược Tăng trưởng Xanh. Chương trình chủ yếu nhằm vào việc cải thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường năng lực quản lý nhà nước, và thực hiện các sáng kiến quốc tế.

Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức GIZ và Vụ Bảo tồn Thiên nhiên thuộc Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT cùng thực hiện Chương trình từ 2015-2018. Tổng ngân sách cho Chương trình này là 4,5 triệu Euro (tương đương gần 139,7 tỷ đồng) do Chính phủ Đức hỗ trợ không hoàn lại thông qua BMZ. Chính phủ Việt Nam cung cấp 10% vốn đối ứng là 450.000 Euro (khoảng 12,7 tỷ đồng).

Chương trình ICMP giai đoạn II nhằm nâng cao năng lực thể chế, tài chính và lập kế hoạch để thúc đẩy phát triển vùng ĐBSCL có khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu. Chương trình xây dựng trên các giải pháp thực tế, thích ứng với biến đổi khí hậu do chính quyền và người dân địa phương triển khai với sự hỗ trợ của chính phủ Đức và Úc từ năm 2007. Những giải pháp này áp dụng cho các lĩnh vực như tái sinh rừng ngập mặn, bảo vệ rừng ven biển, gây dựng các cơ hội tạo thu nhập thông qua thực tiễn canh tác thay thế cho người dân địa phương. ICMP áp dụng phương thức tiếp cận đa ngành với sự tham gia của các tỉnh và các bộ ngành liên quan.

Tổ chức GIZ, Ban Quản lý các Dự án Lâm nghiệp thuộc Bộ NN&PTNT và Sở NN&PTNT thuộc UBND 5 tỉnh dự án (An Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang và Sóc Trăng) cùng thực hiện Pha II của Chương trình cho đến tháng 8/2017. Tổng ngân sách Chương trình lên đến 8,8 triệu Euro (tương đương 209,44 tỷ đồng), trong đó, Chính phủ Đức tài trợ 4,5 triệu Euro (tương đương 107,1 tỷ đồng), Chính phủ Úc tài 3,5 triệu Euro (tương đương 83,3 tỷ). Chính phủ Việt Nam đóng góp 800.000 Euro (tương đương 19,04 tỷ đồng) vốn đối ứng.

Nguyên An