Tin tức về chủ đề "Michael Jordan"

Tương lai của siêu đại học toàn cầu

Tương lai của siêu đại học toàn cầu

Những xu hướng trên thị trường giáo dục đại học thời kỳ toàn cầu hóa hiện nay đã mang lại dự báo về sự hình thành của một thể chế mới: Siêu đại học - một tổ chức giáo dục và nghiên cứu liên kết điện tử giữa tất cả các giảng viên tốt nhất và hầu hết sinh viên có năng lực trong cộng đồng đại học toàn cầu...