Tin tức về chủ đề "Martina Adazzi"

Martina Adazzi

Lễ cưới cảm động nơi động đất tàn phá

Lễ cưới cảm động nơi động đất tàn phá

Họ đã lên kế hoạch cho một hôn lễ hoàn hảo trong suốt hơn một năm. Trang phục cô dâu, chú rể và địa điểm tổ chức đều đã "đâu vào đấy".
Xem tiếp