Tin tức về chủ đề "mạng lưới"

Trung tâm dữ liệu cần mang lại giá trị kinh doanh đích thực

Trung tâm dữ liệu cần mang lại giá trị kinh doanh đích thực

Tại Hội thảo “Sẵn sàng tăng trưởng kinh doanh với hạ tầng trung tâm dữ liệu đổi mới sáng tạo”, ông Ivan Habovcik, Phó tổng giám đốc phụ trách bộ phận giải pháp Công nghệ Thông tin (CNTT), Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam chia sẻ về nhu cầu ngày càng tăng cũng như những thách thức của doanh nghiệp về nâng cao mức độ sẵn sàng, dịch vụ quản lý năng lượng, tối ưu hóa sử dụng năng lượng và hiệu suất hoạt động của trung tâm dữ liệu (TTDL).