Thứ năm, 02/05/2019 - 13:36

Tháng 4/2019: Gần 15.000 lao động được giới thiệu việc làm

Dân trí

Theo Trung tâm Quốc gia về Dịch vụ việc làm (Cục Việc làm, Bộ LĐ-TB&XH), trong tháng 4/2019, số người được giới thiệu việc làm là 14.979 người. Con số này bằng 20,8% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN, tăng 17,9% so với tháng 3/2019 và tăng 11,6% so với tháng 4/2018.

Một số địa phương có tỷ lệ người được tư vấn, giới thiệu việc làm cao trên cả nước như: Đồng Tháp (6.513 lượt người, bằng 551,9% số người nộp hồ sơ hưởng TCTN); Phú Thọ (3.745 lượt người, bằng 500,0%); Hà Giang (448 lượt người, bằng 426,7%); Gia Lai (1.577 lượt người, bằng 406,4%)…

Chỉ có 7/63 địa phương không có NLĐ thất nghiệp được giới thiệu việc làm.

Tháng 4/2019: Gần 15.000 lao động được giới thiệu việc làm - 1

Cũng trong tháng 4, số NLĐ có quyết định hưởng TCTN cũng tăng cao. Cụ thể, tổng số người có quyết định hưởng TCTN trên cả nước là 68.665 người, tăng 53,0% so với tháng 3.2019, tăng 25,2% so với tháng 4-2018.

Trong đó, 16.349 người có quyết định hưởng TCTN với thời gian từ 7-12 tháng, chiếm 23,8% so với tổng số người có quyết định hưởng TCTN hàng tháng. Đưa tổng số người có quyết định hưởng TCTN trên cả nước 4 tháng đầu năm 2019 là 189.331 người, tăng 16,6% so với cùng kỳ năm 2018 (162.395 người).

Một số địa phương có số lượng người có quyết định hưởng TCTN cao như: TP. Hồ Chí Minh (10.719 người), Bình Dương (6.655 người), Đồng Nai (5.547 người), Hà Nội (5.176 người).

Đồng thời, 50/63 địa phương có quyết định hỗ trợ học nghề cho 2.652 người, bằng 3,9% số người có quyết định hưởng TCTN (tăng 1,4% so với tháng 3.2019 và tăng 14,5% so với tháng 4.2018). TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Bình dương và Đồng Nai là 4 địa phương có số người có quyết định hỗ trợ học nghề nhiều nhất.

Số người có thời gian đóng BHTN từ đủ 09 tháng trở lên nhưng không thuộc diện hưởng TCTN được hỗ trợ học nghề trong tháng 4-2019 là 19 người, bằng 0,7% số người có quyết định hưởng TCTN.

Lê Đỗ