Thứ hai, 04/05/2020 - 06:59

Gói an sinh 62.00 tỷ đồng: Câu hỏi - đáp cho nhóm hộ kinh doanh

Dân trí

Trước đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Nghị quyết 42/NQ-CP và QĐ 15/QĐ-TTg, Bộ LĐ-TB&XH đã giải đáp các câu hỏi của bạn đọc gửi tới về chế độ, điều kiện hưởng của Nhóm hộ kinh doanh

Câu hỏi - đáp cho Nhóm hộ kinh doanh