Chủ nhật, 03/05/2020 - 22:58

Gói 62.00 tỷ đồng: Câu hỏi - đáp cho nhóm người thuộc nghèo và cận nghèo

Dân trí

Trước đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Nghị quyết 42/NQ-CP và QĐ 15/QĐ-TTg, Bộ LĐ-TB&XH đã giải đáp các câu hỏi của bạn đọc gửi tới về chế độ, điều kiện hưởng của Nhóm người thuộc nghèo và cận nghèo

Câu hỏi - đáp cho Nhóm người thuộc nghèo và cận nghèo