Thứ hai, 23/12/2019 - 06:02

Bạc Liêu: Hỗ trợ 100% mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo

Dân trí

Theo Hội đồng nhân dân tỉnh Bạc Liêu, chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo khi mới thoát nghèo mặc dù chưa có quy định của Trung ương, nhưng tỉnh thực hiện. Điều này cho thấy sự quan tâm của tỉnh cho những đối tượng này.

Theo Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Bạc Liêu, những năm qua, công tác giảm nghèo được Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bạc Liêu quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm đều vượt chỉ tiêu.

Tuy nhiên, những hộ mới thoát nghèo đời sống kinh tế chưa thật sự bền vững, tỷ lệ hộ thoát nghèo tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế đạt thấp, nếu bị ốm đau, bệnh tật rất dễ dẫn đến tái nghèo.

Thực tế từ những năm qua cho thấy một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo phát sinh và hộ tái nghèo của tỉnh Bạc Liêu tăng hàng năm là do bệnh tật mất sức lao động và điều kiện chăm sóc sức khỏe.

Bạc Liêu: Hỗ trợ 100% mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ mới thoát nghèo - 1

Theo kế hoạch, tỉnh Bạc Liêu sẽ hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo mới thoát nghèo.

Do đó, theo UBND tỉnh Bạc Liêu, việc hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo sẽ giúp các hộ này giảm bớt chi phí khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất, để lao động sản xuất, góp phần tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Chính vì thế, việc hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo mới thoát nghèo trên địa bàn tỉnh hiện nay là việc làm cấp bách, rất cần thiết.

Theo chính sách của tỉnh Bạc Liêu, người thuộc hộ nghèo khi mới thoát nghèo (theo chuẩn nghèo quy định của Chính phủ) trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế hiện hành trong thời gian một năm, khi hộ được công bố thoát nghèo theo quy định.

UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, nguồn kinh phí thực hiện việc này là từ ngân sách tỉnh đảm bảo 70% và cấp huyện đảm bảo 30%.

Trong trường hợp tổng kinh phí của huyện (phần 30% huyện đảm bảo) chi cao hơn 500 triệu đồng thì ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ phần chi vượt.

Theo kế hoạch, tỉnh Bạc Liêu sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ này bắt đầu từ năm 2020 và những năm tiếp theo.

HĐND tỉnh Bạc Liêu đánh giá, chính sách hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho hộ nghèo khi mới thoát nghèo mặc dù chưa có quy định của Trung ương, nhưng bằng nguồn lực của địa phương đã thể hiện sự quan tâm của tỉnh trong việc giúp hộ mới thoát nghèo một cách bền vững, hạn chế tình trạng tái nghèo.

Để thực hiện chính sách, Sở LĐ-TB&XH sẽ phối hợp các địa phương rà soát danh sách các hộ mới thoát nghèo vào cuối năm 2019 để kịp thời đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế. Còn Sở Tài chính sẽ chủ động cân đối, bố trí nguồn vốn để cấp thẻ, đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng.

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh Bạc Liêu cũng đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về chủ trương của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tránh tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, khuyến khích người dân vượt khó, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Huỳnh Hải