Thứ bảy, 29/04/2017 - 07:30

Không đồng loạt tăng giá viện phí với người không có BHYT từ 1/6

Theo Bộ Y tế, mức giá tối đa dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT tại các cơ sở y tế công lập quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT sẽ không áp dụng đồng loạt từ 1/6/2017 cho tất cả các bệnh viện trên toàn quốc...


Không tăng đồng loạt giá dịch vụ y tế từ 1/6.

Không tăng đồng loạt giá dịch vụ y tế từ 1/6.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, mức giá tối đa dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT tại các cơ sở y tế công lập quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BYT sẽ không áp dụng đồng loạt từ 1/6/2017 cho tất cả các bệnh viện (BV) trên toàn quốc, mà được thực hiện tại nhiều thời điểm khác nhau tại từng địa phương, từng hạng BV.

Cụ thể, Bộ Y tế sẽ quy định mức giá và thời điểm thực hiện cụ thể tại các BV thuộc Bộ Y tế, BV hạng đặc biệt, hạng I thuộc các bộ, ngành quản lý; UBND cấp tỉnh trình HĐND cấp tỉnh quy định mức giá và thời điểm thực hiện đối với các BV thuộc địa phương quản lý và các BV do các Bộ, ngành khác quản lý từ hạng II trở xuống.

Đại diện Bộ Y tế nhấn mạnh, Thông tư 02/2017/TT-BYT không làm ảnh hưởng đến người có thẻ BHYT, người nghèo, các đối tượng chính sách xã hội. Theo chính sách hiện nay, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng kinh tế xã hội khó khăn, người dân sinh sống ở vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi trên 80 tuổi, người dân sinh sống ở các xã đảo, huyện đảo, các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước mua thẻ BHYT và được BHXH thanh toán chi phí KCB theo quy định của pháp luật.

Lý giải sự cần thiết phải sự thay đổi “từ từ” về giá, Bộ Y tế cho biết, theo yêu cầu của Chính phủ, việc điều chỉnh giá dịch vụ công theo lộ trình phải bảo đảm mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Do đó, Bộ Y tế đã đề nghị các địa phương dự kiến mức giá và thời điểm thực hiện (vào một trong các tháng 7, 8, 10, 12 năm 2017) gửi về Bộ Y tế để phối hợp với Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước tính toán mức tác động đến chỉ số giá tiêu dùng, trường hợp cần thiết sẽ điều chỉnh thời điểm thực hiện cho phù hợp với mục tiêu kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng của Chính phủ.

Khẳng định việc ban hành Thông tư 02/2017/TT-BYT để tạo sự bình đẳng giữa người có thẻ BHYT và không có thẻ BHYT trong chi trả chi phí KCB, báo cáo của Vụ BHYT chỉ rõ: Theo nguyên tắc thì cả 2 nhóm đối tượng này phải chi trả chi phí KCB cho BV như nhau. Điểm khác nhau giữa hai nhóm chính là nguồn trả chi trả: người có thẻ BHYT do BHYT chi trả, người không có thẻ BHYT phải tự chi trả. Mặc dù Luật BHYT quy định BHYT là bắt buộc, tuy nhiên hiện vẫn còn gần 20% dân số chưa tham gia BHYT. Có rất nhiều người cận nghèo, người có thu nhập trung bình nhà nước đã có chính sách hỗ trợ từ 30-70% mức đóng nhưng vẫn chưa tham gia BHYT. Vì vậy, việc thực hiện Thông tư 02/2017/TT-BYT cũng là một trong các yếu tố khuyến khích người chưa có thẻ BHYT tham gia BHYT. Đồng thời tạo thuận lợi cho các cơ sở y tế trong việc thu và quản lý nguồn thu, các BV có kinh phí để nâng cao chất lượng dịch vụ.

Theo Trần Nga/Báo Kinh tế đô thị