Thứ tư, 03/07/2019 - 06:43

Hướng dẫn chuyển BHYT khi thay đổi nơi cư trú

Bố của tôi là thương binh, sử dụng thẻ BHYT hưởng 100% tại bệnh viện huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Bố tôi đã chuyển hộ khẩu vào TPHCM để sinh hoạt và chữa bệnh. Vậy, bố của tôi phải nộp hồ sơ ở đâu để được hưởng chế độ BHYT tại TPHCM và hưởng chế độ chính sách thương binh tại nơi cư trú mới?

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này như sau:

Bố của ông là thương binh được cấp thẻ BHYT tại tỉnh Thái Bình, nay chuyển hộ khẩu vào TPHCM để sinh hoạt và chữa bệnh thì lựa chọn thực hiện theo các trường hợp sau:

Trường hợp bố của ông muốn được hưởng đầy đủ chế độ thương binh tại TPHCM và được BHXH TPHCM cấp thẻ BHYT thì bố của ông phải chuyển chế độ thương binh từ tỉnh Thái Bình vào TPHCM.

Đề nghị bố của ông đến nơi quản lý hồ sơ thương binh (Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Bình để được hướng dẫn thủ tục di chuyển hồ sơ theo quy định tại Điều 49 Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân). Cơ quan BHXH căn cứ danh sách do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TPHCM chuyển sang để thực hiện cấp thẻ BHYT cho bố của ông đi khám, chữa bệnh BHYT ban đầu và được hưởng đầy đủ quyền lợi tại TPHCM.

Trường hợp bố của ông vẫn dùng thẻ BHYT do BHXH tỉnh Thái Bình cấp và hưởng chế độ thương binh tại tỉnh Thái Bình, đề nghị bố của ông đến cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu về một trong những cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn TPHCM.

Ngoài ra, bố của ông vẫn có thể dùng thẻ BHYT được BHXH tỉnh Thái Bình cấp để đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện trên địa bàn TPHCM và vẫn được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHYT.

Theo Chinhphu.vn