Thứ ba, 15/09/2020 - 06:03

Hà Nội: Kiên quyết khởi tố các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng

Dân trí

Hà Nội ban hành văn bản về tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố nhằm giảm thiểu tai nạn lao động, góp phần ổn định phát triển doanh nghiệp.

Trung tuần tháng 9/2020, UBND TP Hà Nội đã ban hành Văn bản số 4340/UBND-KGVX về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Kiên quyết khởi tố các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng - 1

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trước những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra thời gian qua

Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất, UBND các quận, huyện, và thị xã  chấp hành nghiêm chỉ đạo nhằm mục đích kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn, vệ sinh lao động, đảm bảo quyền được làm việc an toàn của người lao động.

Đồng thời, đảm bảo sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, xã hội, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn lao động trên địa bàn thành phố trước lên tiếp những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng xảy ra trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, UBND TP giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động và sử dụng lao động về an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường công tác thanh kiểm tra chuyên đề về vệ sinh lao động; kiên quyết khởi tố các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do vi phạm tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn vệ sinh lao động.

Đồng thời, quản lý chặt chẽ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đặc biệt đối với các thiệt bị có nguy cơ cao về tai nạn lao động ảnh hưởng lớn đến xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng,...

Hằng năm, xây dựng dự toán kinh phí an toàn, vệ sinh lao động tập chung nguồn lực cho khu vực người lao động không theo hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, cải thiện điều kiện lao động nhằm chăm lo bảo vệ sức khoẻ, tính mạng người lao động nói riêng của người dân nói chung, góp phần ổn định, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội bền vững.

                                                                                    Phạm Công