Thứ năm, 19/12/2019 - 07:30

Doanh nghiệp có quyền quy định làm việc theo giờ, theo ngày hoặc tuần

Theo quy định, trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam sắp xếp thời gian làm ca đêm cho công nhân với thời gian từ 19 giờ đến 4 giờ ngày hôm sau, trong đó làm từ 19 giờ đến 23 giờ nghỉ một tiếng từ 23 giờ đến 24 giờ, làm từ 0 giờ đến 4 giờ.

Một tiếng nghỉ ngơi từ 23 giờ đến 24 giờ có 45 phút được tính vào thời gian làm việc và trả lương với mức lương cho công việc ca đêm.

Một giờ nghỉ ngơi này công nhân có thể ăn nhẹ bữa tối hoặc đi ngủ. Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam hỏi, thời gian làm ca đêm của Công ty như vậy có đúng theo Khoản 2 Điều 108 Bộ luật Lao động không?

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Điều 105 Bộ luật Lao động quy định giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Khoản 2 Điều 108 Bộ luật Lao động quy định trường hợp làm việc ban đêm thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

Căn cứ vào thông tin Công ty TNHH đồ chơi Chee Wah Việt Nam cung cấp, Công ty sắp xếp thời gian làm ca đêm cho công nhân từ 19 giờ đến 4 giờ ngày hôm sau, trong đó làm từ 19 giờ đến 23 giờ, nghỉ 1 giờ từ 23 giờ đến 24 giờ, làm từ 0 giờ đến 4 giờ, trong 1 giờ nghỉ ngơi từ 23 giờ đến 24 giờ có 45 phút tính vào thời gian làm việc.

Như vậy, thời giờ làm việc của người lao động là 8 giờ 45 phút. Ca đêm của Công ty phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 108 nêu trên.

Khoản 1 Điều 104 Bộ luật Lao động quy định thời giờ làm việc bình thường không quá 8 giờ trong 1 ngày và 48 giờ trong 1 tuần.

Theo Khoản 2 Điều 104, người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần, trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 1 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 1 tuần.

Tiền lương cho 45 phút nghỉ tính vào thời gian làm việc của người lao động cần căn cứ vào việc Công ty tổ chức làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần để tính là tiền lương làm ca đêm hay tiền lương làm thêm giờ ca đêm theo quy định tại Điều 97 Bộ luật Lao động.

Theo Chinhphu.vn