Cần Thơ: Chi gần 94 tỷ đồng tới người dân bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19

Dân trí

Tính đến ngày 18/6/2020, UBND TP Cần Thơ đã chi hỗ trợ cho hơn 85.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, với kinh phí gần 94 tỷ đồng.

Cần Thơ: Chi gần 94 tỷ đồng tới người dân bị ảnh hưởng vì dịch Covid-19 - 1

Người dân đang nhận tiền hỗ trợ tại thành phố Cần Thơ.

Sở LĐ-TB&XH Cần Thơ vừa thông báo kết quả, tiến độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, sau khi Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ được ban hành, UBND thành phố đã chỉ đạo Sở LĐ-TB&XH chủ động triển khai đến các quận, huyện chuẩn bị các điều kiện, mẫu biểu, nhân lực để tiến hành rà soát, thống kê và tổng hợp đối tượng được hỗ trợ.

Sở LĐ-TB&XH đã phối hợp các Sở, Ngành liên quan trình UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2020 về việc thực hiện hỗ trợ người dân trên địa bàn TP Cần Thơ gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

UBND Thành phố Cần Thơ đã lập Tổ liên ngành hỗ trợ, hướng dẫn và kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg trên địa bàn các quận, huyện với thành phần là đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQVN thành phố và đại diện các Sở, Ngành có liên quan.

Qua rà soát, toàn thành phố có hơn 109.000 đối tượng thuộc diện được hỗ trợ theo Nghị quyết số 42/NQ-CP với kinh phí dự kiến gần 119 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND Cần Thơ dự kiến chi gần 2,1 tỷ đồng cho 166 người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thôn thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên do các doanh nghiệp gặp khá khăn bởi dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương.

Với việc hỗ trợ vay vốn đối với người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc, hiện tại Cần Thơ chưa nhận được hồ sơ để nghị của người sử dụng lao động.

Toàn tỉnh có 471 hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 sẽ được hỗ trợ với dự kiến kinh phí là 471 triệu đồng.

Theo Sở LĐ-TB&XH cho biết, thành phố Cần Thơ sẽ hỗ trợ 21.714 người người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm với dự kiến kinh phí là 21,714 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện tại các đối tượng trên chưa nhận được hỗ trợ từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng. Các quận, huyện đang rà soát, tổng hợp, niêm yết danh sách và thẩm định trước khi tiến hành chi trả.

Theo Sở LĐ-TB&XH, Cần Thơ đã chi hỗ trợ cho 4.413/4.539 người là những người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo với kinh phí 6,618 tỷ đồng, đạt 97,22%

Minh Anh