Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Ngành Dầu khí đóng góp tích cực cho quản lý kinh tế vĩ mô

Tại buổi làm việc giữa Ban Kinh tế Trung ương với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã khẳng định ngành Dầu khí đã đóng góp tích cực trong quản lý kinh tế vĩ mô.

Ngày 25/1/2019, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cùng một số lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương, các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước đã có buổi làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để nghe báo cáo về việc thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và kế hoạch phát triển năm 2019; đồng thời ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang gặp phải trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Ngành Dầu khí đóng góp tích cực cho quản lý kinh tế vĩ mô - 1

Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh phát biểu tại buổi làm việc

Khép lại năm 2018 đầy khó khăn, thách thức, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao; hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt kế hoạch cả năm từ 10 ngày đến 2 tháng.

Một số kết quả nổi bật của năm 2018: Sản lượng khai thác dầu thô trong nước vượt 675 nghìn tấn so với kế hoạch Chính phủ giao đầu năm, góp phần quan trọng vào tăng trưởng GDP cả nước đạt 7,08%; tổng doanh thu toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 626,8 nghìn tỉ đồng, vượt 96 nghìn tỉ đồng, vượt 18% kế hoạch năm, tăng 26% so với năm 2017. Đặc biệt, nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 121,3 nghìn tỉ đồng, vượt 47,5 nghìn tỉ đồng, vượt 64,3% kế hoạch năm, tăng 24% so với năm 2017, đã góp phần quan trọng vào cân đối ngân sách Trung ương. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 47,1 nghìn tỉ đồng (kế hoạch 19,1 nghìn tỉ đồng), vượt gấp 2,5 lần kế hoạch năm, tăng 23% so với năm 2017...

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Ngành Dầu khí đóng góp tích cực cho quản lý kinh tế vĩ mô - 2

Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp triển khai theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đã cổ phần hóa thành công 3 doanh nghiệp thành viên là PVOIL, BSR và PV Power, thu về thặng dư 7.500 tỉ đồng cho Nhà nước. Bên cạnh đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý các dự án chưa hiệu quả theo đúng đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Một tín hiệu đáng mừng là các dự án này hoạt động trở lại và bước đầu mang lại hiệu quả.

Tại buổi làm việc, bên cạnh những kết quả sản xuất kinh doanh nổi bật, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2018, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã báo cáo với Trưởng ban Kinh tế Trung ương và đoàn công tác một số khó khăn, thách thức mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang gặp phải, ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Cụ thể là những khó khăn trong việc thực hiện Luật Dầu khí và các văn bản dưới luật; công tác đầu tư ra nước ngoài; khó khăn trong việc tích hợp, áp dụng giữa các luật; việc thực hiện các mục tiêu chiến lược theo Nghị quyết 41; việc bù thuế sản phẩm Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; khó khăn trong việc xử lý các dự án chưa hiệu quả… cùng với đó là một số khó khăn, vướng mắc trong từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Trước những khó khăn, vướng mắc đó, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã kiến nghị một số vấn đề với Ban Kinh tế Trung ương như: hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho Dầu khí, cùng với đó kiến nghị với Quốc hội xem xét, hoàn chỉnh Luật Dầu khí, xem xét tổng thể các luật liên quan để có quy định thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dầu khí; đề nghị Ban Kinh tế Trung ương có ý kiến với các bộ/ngành khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp đã được Thủ tướng giao trong Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam… Qua đây, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam mong muốn Ban Kinh tế Trung ương quan tâm, hỗ trợ có ý kiến tháo gỡ để Tập đoàn vượt qua các khó khăn, thách thức hiện tại, để ổn định và phát triển bền vững những năm tiếp theo.

Đánh giá cao những thành tích của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2018, đại diện lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn, thách thức mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã và đang đối diện, đồng thời kiến nghị với Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu các đề xuất, có ý kiến với các cấp có thẩm quyền xem xét đưa ra những quy định, hỗ trợ cần thiết để Tập đoàn và các doanh nghiệp thành viên triển khai thực hiện các dự án hiệu quả, hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình: Ngành Dầu khí đóng góp tích cực cho quản lý kinh tế vĩ mô - 3

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình chúc mừng những thành tích đạt được của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong năm 2018, đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước luôn xác định ngành Dầu khí giữ vị trí vô cùng quan trọng trong an ninh năng lượng, quốc phòng, đảm bảo phát triển kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, cần phải hoàn thiện các cơ chế, chính sách để hoạt động dầu khí được ổn định, đúng hướng, vượt qua những khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ như Đảng, Nhà nước đã đặt kỳ vọng ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng thống nhất với các ý kiến cho rằng công tác đánh giá thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển ngành Dầu khí là cần thiết trong bối cảnh hiện nay của ngành Dầu khí, qua đó tìm cách tháo gỡ các khó khăn, điều chỉnh, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cho phù hợp hơn với các hoạt động của ngành Dầu khí trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng yêu cầu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tự xem xét, đề ra những hướng xử lý, giải quyết các khó khăn nội tại cũng như cần có cơ chế minh bạch trong quản lý, điều hành, tạo tiền đề để Tập đoàn phát triển.

Trên cơ sở các kiến nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Bình đề nghị các Bộ/ngành phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nghiên cứu các cơ chế, chính sách mới cũng như điều chỉnh, sửa đổi các cơ chế đang có để tạo môi trường thuận lợi cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phát triển bền vững.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2019, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tin tưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2018, phấn đấu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi sắp đến, đồng chí Nguyễn Văn Bình chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sớm có hướng đi mới, lấy lại khí thế của tập thể Anh hùng, nâng cao tự chủ, năng lực phát triển, tiếp tục có các bước đột phá về cơ chế, chính sách, tạo nền tảng vững chắc để phát triển trong thời gian tới.

Theo: H.A/PVN 

Tag :
MỚI NHẤT
Phí đổi tiền lẻ “chợ đen” giá “trên trời”: Đổi 1 triệu mệnh giá 500 đồng mất phí 7 triệu đồng
Phí đổi tiền lẻ “chợ đen” giá “trên trời”: Đổi 1 triệu mệnh giá 500 đồng mất phí 7 triệu đồng

Càng cận Tết Nguyên Đán, mức phí đổi tiền lẻ tại các “chợ đen” càng gần tết càng tăng nhanh với mệnh giá từ 1000 đồng đến 50.000 đồng, đặc biệt mệnh giá 500 đồng có phí đổi “cắt cổ”. Theo đó, với 1 triệu đồng mệnh giá 500 đồng, người đổi phải chi 7 triệu đồng, tức mức phí đổi tiền khoảng 700%.

Thứ ba, 29/01/2019 - 09:30

Hai vụ thâu tóm “triệu đô” lộ tham vọng lớn của “ông trùm” giải trí Việt
Hai vụ thâu tóm “triệu đô” lộ tham vọng lớn của “ông trùm” giải trí Việt

(Dân trí) - Sau khi thâu tóm 100% cổ phần của ScaleLab LLC - MCN (Mỹ), Yeah1 tiếp tục mua lại 100% tài sản của chi nhánh Thái Lan trực thuộc Tập đoàn truyền thông đa phương tiện Thoughtful Media Group, từ đó tăng ảnh hưởng đáng kể trên Youtube. Tuy nhiên, cổ phiếu YEG vẫn… mất giá mạnh.

Thứ ba, 29/01/2019 - 09:00

Mai nở “tung tóe”, nhiều người trồng mai mất Tết
Mai nở “tung tóe”, nhiều người trồng mai mất Tết

(Dân trí) - Thời tiết nắng mưa thất thường đã làm nhiều vườn tại “thủ phủ” mai vàng lớn nhất miền Trung (thị xã An Nhơn, Bình Định) nở sớm. Điều này khiến nhiều nông dân trồng mai lo lắng mất Tết, thậm chí có người phải “bán đổ bán tháo” để lấy vốn đầu tư cho vụ sau.

Thứ ba, 29/01/2019 - 06:54

Bí tiền, sếp cầm đồ ô tô Mercedes lo thưởng Tết cho nhân viên
Bí tiền, sếp cầm đồ ô tô Mercedes lo thưởng Tết cho nhân viên

Những ngày cận Tết, cả DN lẫn người dân đều có nhu cầu cao về tiền mặt. Không biết vay đâu, nhiều người phải mang ô tô, xe máy đến các tiệm cầm đồ, lấy tiền trả nợ, chi tiêu nóng.

Thứ ba, 29/01/2019 - 06:25

Cây mai hơn 100 tuổi, giá 3 tỷ đồng lại xuống chợ hoa Tết Đà Nẵng
Cây mai hơn 100 tuổi, giá 3 tỷ đồng lại xuống chợ hoa Tết Đà Nẵng

(Dân trí) - Đây là lần thứ 4, cây mai “khủng” hơn 100 tuổi được chủ nhân từ TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) đưa chợ hoa Tết Đà Nẵng.

Thứ ba, 29/01/2019 - 06:16

Cận Tết vắng khách, nhiều đại lý xe cũ đóng cửa ăn Tết sớm
Cận Tết vắng khách, nhiều đại lý xe cũ đóng cửa ăn Tết sớm

(Dân trí) - Do tâm lý sợ mua xe cũ thời điểm năm cùng tháng tận nên hiện khá nhiều đại lý xe hơi đã qua sử dụng không có khách, có đại lý mở bán, có đại lý đóng cửa ăn Tết sớm.

Thứ ba, 29/01/2019 - 06:00

Tiêu hủy hàng tấn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc
Tiêu hủy hàng tấn bánh kẹo, đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tại Quảng Bình mới đây đã tiến hành tiêu hủy một lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đây là số hàng hóa được lực lượng Cảnh sát kinh tế, bắt giữ và tịch thu trong đợt ra quân truy quét tội phạm.

Thứ ba, 29/01/2019 - 05:27

Techcombank bán hơn 20,5 triệu trái phiếu của Vinhomes
Techcombank bán hơn 20,5 triệu trái phiếu của Vinhomes

(Dân trí) - Techcombank sẽ bán tối đa hơn 20,5 triệu trái phiếu VHM092020 do Công ty Cổ phần Vinhomes phát hành, có tổng mệnh giá hơn 2.053 tỷ đồng.

Thứ hai, 28/01/2019 - 09:12

Chợ hoa ngày Tết: Mai trắng “lên ngôi”; Đào, quất “giá mềm”
Chợ hoa ngày Tết: Mai trắng “lên ngôi”; Đào, quất “giá mềm”

(Dân trí) - Trên các con phố Hà Nội, mai, đào, quất, bưởi, lan, ly và các loại hoa, cây cảnh khác đã được bày bán rực rỡ. Người người nhộn nhịp chen chân xem ngắm và mua sắm. Mai trắng lên ngôi “khét” giá; Đào, quất giá cả “mềm mại” với người mua.

Thứ hai, 28/01/2019 - 07:30

Gần 1000 sinh viên trên chuyến xe miễn phí về quê đón Tết
Gần 1000 sinh viên trên chuyến xe miễn phí về quê đón Tết

(Dân trí) - Không còn lo cảnh bị nhồi nhét hay giá vé xe đắt đỏ về quê đón Tết, gần 1000 bạn sinh viên của nhiều trường đại học trên địa bàn Thành phố Hà Nội đã được nhận những tấm vé miễn phí về quê dịp Tết Nguyên đán 2019.

Thứ hai, 28/01/2019 - 07:04

Chồng bỗng nhiên đảm đang, vợ chẳng còn hoang mang dịp Tết
Chồng bỗng nhiên đảm đang, vợ chẳng còn hoang mang dịp Tết

(Dân trí) - Cứ ngỡ 23 tháng Chạp năm nay ông Công, ông Táo không được “ăn ngon” nhưng chị Lê phải ngỡ ngàng khi thấy mâm cơm chồng làm chẳng thiếu thứ gì lại chuẩn vị như đầu bếp hạng A.

Thứ hai, 28/01/2019 - 06:35

Choáng với hộp cơm Nhật ăn mừng năm mới giá 3,8 tỷ đồng
Choáng với hộp cơm Nhật ăn mừng năm mới giá 3,8 tỷ đồng

(Dân trí) - Hộp cơm năm mới cao cấp của cửa hàng bách hóa Nhật Bản Takashimaya có tên Osechi, và có mức giá cao nhất là 18 triệu Yên (hơn 3,8 tỷ đồng).

Thứ hai, 28/01/2019 - 03:30

ĐÁNG QUAN TÂM
Độc đáo mai vàng khoe sắc trên thân cây chết giá gần tỷ đồng
Độc đáo mai vàng khoe sắc trên thân cây chết giá gần tỷ đồng

Những chậu cây cảnh “khủng”, đặc biệt là cây mai vàng cổ 50 năm trên thân cây gỗ sao đen với tạo hình độc, lạ có giá lên đến 950 triệu đồng đã thu hút được sự chú ý của nhiều người đi săn cây độc trang trí tết.

Thứ hai, 28/01/2019 - 03:00

Tỷ phú Thái “gặp khó” sau khi thâu tóm “ông lớn” bia Việt
Tỷ phú Thái “gặp khó” sau khi thâu tóm “ông lớn” bia Việt

(Dân trí) - Sau khi thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái lập tức gặp khó trong bối cảnh giá nguyên liệu và thuế tiêu thụ đặc biệt gia tăng. Lợi nhuận “ông lớn” bia Việt đã xuống đáy 12 quý trong 3 tháng cuối năm 2018, cổ phiếu liên tục mất giá trong gần 1 tháng nay.

Thứ hai, 28/01/2019 - 02:32

Tọa đàm "Khởi nghiệp và trở thành người lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0"
Tọa đàm "Khởi nghiệp và trở thành người lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0"

(Dân trí) - Amway Việt Nam – Thương hiệu toàn cầu về sức khỏe và sắc đẹp cùng Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp vừa tổ chức buổi tọa đàm “Khởi nghiệp và trở thành người lãnh đạo trong kỷ nguyên 4.0” tại Hà Nội.

Thứ hai, 28/01/2019 - 02:30

Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế
Bộ Tài chính bỏ đề xuất ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế

(Dân trí) - Nội dung gây nhiều tranh cãi tại dự thảo trước đó là việc cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng của khách hàng cho cơ quan thuế đã được lược bỏ tại dự thảo mới nhất của Bộ Tài chính.

Thứ hai, 28/01/2019 - 02:03

Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Thuế ô tô, xăng dầu hơn 10 năm nữa mới được xoá bỏ
Hiệp định CPTPP có hiệu lực: Thuế ô tô, xăng dầu hơn 10 năm nữa mới được xoá bỏ

(Dân trí) - Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi cho thấy, với một số mặt hàng như ô tô con có dung tích xi lanh từ 3000cc trở lên sẽ xoá bỏ thuế quan vào năm thứ 10 và sắt thép, xăng dầu vào năm thứ 11.

Thứ hai, 28/01/2019 - 01:50

Bộ 3 quà Tết Trầm Hương độc đáo và sang trọng
Bộ 3 quà Tết Trầm Hương độc đáo và sang trọng

(Dân trí) - Những giỏ quà Tết truyền thống đã không còn được ưa chuộng như những năm trước. Dịp Tết này, người Hà Nội đang săn lùng Bộ quà Tết mới vừa độc đáo, vừa sang trọng, phù hợp dùng cho gia đình hay làm quà tặng, quà biếu cũng hết sức ý nghĩa.

Thứ hai, 28/01/2019 - 01:06

Gốc cây gỗ sao “khủng”, giá gần 1 tỷ đồng hút người xem
Gốc cây gỗ sao “khủng”, giá gần 1 tỷ đồng hút người xem

(Dân trí) - Nhiều ngày qua, nhiều người dân không khỏi tò mò trước một gốc cây gỗ sao “khủng” được bày bán giá gần 1 tỷ đồng trên đường hoa ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Thứ hai, 28/01/2019 - 11:01

Sẵn sàng cho một mùa Tết an toàn “Made in Vietnam”
Sẵn sàng cho một mùa Tết an toàn “Made in Vietnam”

(Dân trí) - Những ngày cuối năm, URC Việt Nam vừa tất bật cùng gia đình Việt chuẩn bị cho Tết cổ truyền bằng những sản phẩm an toàn và chất lượng, vừa sẵn sàng để khởi động một năm mới nhiều kỳ vọng.

Thứ hai, 28/01/2019 - 11:00

Giá vàng tăng cao, chênh lệch co hẹp
Giá vàng tăng cao, chênh lệch co hẹp

(Dân trí) - Phiên giao dịch sáng nay 28/1, giá vàng SJC tiếp tục xu hướng tăng của tuần trước, đưa mức giá lên cao 36,85 triệu đồng/lượng; tuy nhiên, chênh lệch giá vàng lại co hẹp đáng kể.

Thứ hai, 28/01/2019 - 10:37

Tiểu thương bán cá chép cúng ông Công ông Táo lãi đậm, hốt bạc không kịp
Tiểu thương bán cá chép cúng ông Công ông Táo lãi đậm, hốt bạc không kịp

(Dân trí) - Một số tiểu thương đổ buôn cá chép cúng ông Công ông Táo lãi đến vài trăm triệu đồng trong một buổi sáng. Bên cạnh đó, những tiểu thương bán lẻ cá chép tại chợ nhỏ cũng có người lãi đến vài triệu đồng.

Thứ hai, 28/01/2019 - 10:29

"Loạn" giá bán cá chép ngày đưa ông Công, ông Táo
"Loạn" giá bán cá chép ngày đưa ông Công, ông Táo

(Dân trí) - Cá chép được bán mỗi nơi mỗi kiểu, cùng một loại cá chép nhưng giá bán đã được đẩy gấp 2 lần chỉ sau “vài bước chân”.

Thứ hai, 28/01/2019 - 10:10

Vua đầu bếp Australia trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam
Vua đầu bếp Australia trải nghiệm văn hóa ẩm thực Việt Nam

(Dân trí) - Vua đầu bếp Tetsuya Wakuda – một trong những bậc thầy của kỹ nghệ ẩm thực thế giới vừa có chuyến thăm Việt Nam - đất nước nổi tiếng với những nét văn hóa hấp dẫn, độc đáo trong mắt bạn bè quốc tế.

Thứ hai, 28/01/2019 - 10:00