Thứ bảy, 14/05/2011 - 02:19

Sắp diễn ra Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam

Dân trí

Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam sẽ tổ chức vào ngày 9/6 tại Hà Tĩnh. Trước đó, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị giữa kỳ nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam gồm có 4 chủ đề chính được các nhà hoạch định chính sách, các nhà tài trợ thảo luận.

Thứ nhất, tái lập và củng cố ổn định kinh tế vĩ mô: Cập nhật tình hình thực hiện Nghị quyết 11 trong lĩnh vực tài chính và tiền tệ, minh bạch trong tài khóa và ngân sách, hiệu quả đầu tư công và hoạt động của Doanh nghiệp Nhà nước.

Thứ hai, bảo vệ người nghèo trước sự bất ổn kinh tế vĩ mô: Ảnh hưởng xã hội đối với người nghèo, bảo vệ hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thứ ba, chống tham nhũng trong công nghiệp khai khoáng: Báo cáo của Đối thoại phòng chống tham nhũng;

Thứ tư, báo cáo của Diễn đàn hiệu quả viện trợ.

Trước thềm Hội nghị CG giữa kỳ, Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ, một kênh đối thoại có tổ chức, mang tính xây dựng giữa Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới và Bộ Kế hoạch Đầu tư phối hợp tổ chức, sẽ diễn ra ngày 27/5 tại Hà Nội.
 
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2011 sẽ tập trung vào các vấn đề sau: Cảm nhận về môi trường đầu tư của các hiệp hội doanh nghiệp trong nước và nước ngoài; Ngân hàng và Thị trường Vốn - Kênh phân bổ vốn cơ bản của Việt Nam: thách thức trong môi trường hiện tại và những phản hồi; Cơ sở hạ tầng - Xây dựng cơ sở hạ tầng hiệu quả nhằm thúc đẩy tăng trưởng của Việt Nam; Giáo dục - Giải phóng tiềm năng dài hạn của Việt Nam; Các báo cáo từ các nhóm công tác khác - Sản xuất và Phân phối, Khoáng sản và Du lịch.

Còn nhớ, tại Hội nghị Nhóm các nhà tư vấn tài trợ cho Việt Nam (diễn ra từ ngày 7 - 8/12/2010), các đối tác phát triển đã cam kết dành 7,905 tỷ USD vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giúp Việt Nam ổn định kinh tế vĩ mô và tập trung vào các khía cạnh quan trọng của phát triển bền vững…

An Hạ