1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Quốc Cường Gia Lai: Sửa lãi tăng gấp 3 lần do kế toán nhầm

(Dân trí) - Do kế toán làm nhầm số liệu doanh thu và lợi nhuân công ty con trong quá trình hợp nhất số liệu, lợi nhuận hợp nhất quý IV của QCG đã phải điều chỉnh lại, tăng hơn gấp đôi và theo đó lợi nhuận lũy kế 2012 cũng tăng gấp 3 lần.

Quốc Cường Gia Lai: Sửa lãi tăng gấp 3 lần do kế toán nhầm
Công ty Cường "đô la" thường xuyên gặp vấn đề trong công bố thông tin tài chính cho cổ đông và nhà đầu tư.

Ngày 27/2, tại Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2012, Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG) bất ngờ đính chính kết quả kinh doanh của quý này cũng như cả năm 2012.

Theo đó, kết quả kinh doanh hợp nhất quý IV và lũy kế 2012 đã được đẩy cao đáng kể. So với báo cáo kết quả kinh doanh được công bố lần đầu, lợi nhuận hợp nhất quý IV đã tăng hơn gấp đôi từ 5,64 tỷ đồng lên 12,45 tỷ đồng.  Tương ứng, lợi nhuận lũy kế năm 2012 cũng tăng gấp 3, từ chỉ 3 tỷ đồng lên 9,81 tỷ đồng.

Theo giải trình của công ty, sự sai lệch về số liệu xảy ra do trong quá trình hợp nhất số liệu, kế toán đã làm nhầm số liệu doanh thu và lợi nhuận của công ty con.

Ngoài ra, vì thời gian công bố báo cáo tài chính quý IV trùng với thời gian nghỉ Tết âm lịch nên để "để kịp công bố kết quả kinh doanh hợp nhất cho nhà đầu tư, Kế toán làm quá gấp nên để xảy ra tình trạng nhầm lẫn trên".

Việc QCG có vấn đề trong công bố thông tin tài chính không phải hiếm gặp. Công ty này từng dính nghi án "giấu lãi" hồi 2010 khi lãi 6 tháng sau soát xét cao gấp 5 lần công bố trước đó của công ty.

Sau đến, cuối năm 2010, báo cáo lưu chuyển tiền tệ 9 tháng của công ty cũng bị chênh lệch cuối kỳ hơn 83 tỷ đồng. Nguyên nhân cũng được lý giải tương tự: "Trong quá trình hạch toán và phản ánh trên bảng cân đối kế toán đến 30/9 công ty con hạch toán và ghi nhận các khoản tiền cho ngân hàng và các đối tác vay vốn ghi nhận là đầu tư ngắn hạn. Tuy nhiên trong quá trình tổng hợp, hợp nhất lên báo cáo LCTT lại ghi nhận vào khoản tăng giảm các khoản phải thu nên dẫn đến sai sót số dư cuối kỳ".

Mai Chi