NHNN yêu cầu báo cáo, đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ

(Dân trí) - Hôm nay (27/10), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có công văn yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối báo cáo và đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ.

NHNN yêu cầu báo cáo, đăng ký nhu cầu mua ngoại tệ - 1
Các ngân hàng phải lập dự báo nhu cầu ngoại tệ trong hai tuần tới.
 
Theo đó, để triển khai các giải pháp nhằm bình ổn tỷ giá và thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động ngoại hối báo cáo chi tiết doanh số giao dịch ngoại tệ với khách hàng, doanh số giao dịch ngoại tệ trên thị trường liên ngân hàng và trạng thái ngoại tệ cuối ngày 27/10/2011.

 

Đồng thời, các tổ chức tín dụng cần đăng ký lượng ngoại tệ cần mua từ Ngân hàng Nhà nước và dự báo nhu cầu ngoại tệ trong thời gian hai tuần tới.

 

NL