Thứ ba, 26/09/2017 - 08:00

Ngân hàng cổ phần vừa lên sàn chào bán thành công 164,7 triệu cổ phiếu

Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả chào bán 164,7 triệu cổ phiếu (tương đương 12,36% trên tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành và 11,72% trên tổng số cổ phần đang lưu hành) để tăng vốn điều lệ từ 14.059 tỷ đồng lên 15.706 tỷ đồng.

Với giá phát hành 39.000 đồng/cổ phiếu - bằng giá tham chiếu chào sàn, tổng số tiền mà VPBank dự kiến thu về là 6.424 tỷ đồng từ đợt chào bán này, qua đó giúp gia tăng đáng kể vốn chủ sở hữu của ngân hàng.

Theo VPBank, tổng số tiền 6.424 tỷ đồng thu về từ đợt chào bán này sẽ được ngân hàng toàn quyền quyết định sử dụng vào mục đích phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó, đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn theo Basel và các tỷ lệ an toàn đối với các đối tác nước ngoài tài trợ vốn khác như IFC, ADB... Với việc tăng vốn lên hơn 6.400 tỷ đồng, ngân hàng sẽ đảm bảo vốn đáp ứng các tỷ lệ an toàn trong vòng 3 năm nữa.


VPBank chào bán thành công 164,7 triệu cổ phiếu

VPBank chào bán thành công 164,7 triệu cổ phiếu

Tại Nghị quyết hội đồng quản trị do Chủ tịch Ngô Chí Dũng ký, số tiền thu về từ đợt phát hành thêm còn được đầu tư vào tài sản cố định của ngân hàng, đầu tư triển khai các dự án công nghệ lớn phù hợp với định hướng chiến lược mới của ngân hàng trong việc số hóa các quy trình trải nghiệm của khách hàng, cũng như tăng cường các nền tảng công nghệ cơ bản có thể đáp ứng được việc mở rộng đối tượng khách hàng cá nhân với số lượng lớn.

Tổng số tiền dự kiến đầu tư vào các hạng mục củng cố nền tảng công nghệ thông tin, các dự án tư vấn chiến lược, mở rộng hoạt động kinh doanh mới trong năm 2017 là khoảng 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, ngân hàng còn cấp vốn điều lệ bổ sung cho công ty con của ngân hàng là Công ty TNHH Quản lý tài sản Ngân hàng VPBank AMC, dự kiến là 100 tỷ đồng. Khoảng 100 tỷ đồng sẽ được ngân hàng sử dụng góp vốn mua cổ phần và công ty hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh có thể bổ trợ và thúc đẩy hoạt động cốt lõi của ngân hàng (ví dụ như các lĩnh vực bảo hiểm, quản lý quỹ...).

Toàn bộ số vốn còn lại (5.700 tỷ đồng), ngân hàng sẽ bổ sung nguồn vốn trung dài hạn, phục vụ cho các hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng theo các kế hoạch tăng trưởng tín dụng.