Hà Nội “giải phóng” thêm 56 đồ án, dự án

(Dân trí) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình vừa ký thông báo cho phép triển khai 56 đồ án, dự án, đồng thời giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc hoàn thiện hồ sơ để tiếp tục cho thực hiện thêm 55 đồ án, dự án trước ngày 20/10.

Theo đó, đối với 244 đồ án, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép triển khai đợt 1, Sở Kế hoạch - Đầu tư đã đăng tải thông tin cho phép triển khai thực hiện 42 đồ án, nay tiếp tục đăng tải thông tin cho phép triển khai 56 đồ án, dự án để các nhà đầu tư làm cơ sở thực hiện.

Với các dự án còn lại, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Kế hoạch - Đầu tư hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND TP xem xét 55 đồ án, dự án để tiếp tục cho đăng tải thực hiện trước ngày 20/10/2010. Riêng 75 đồ án, dự án cần điều chỉnh quy hoạch về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và hành lang xanh, nêm xanh (xếp loại 2) và 16 đồ án, dự án khác (xếp loại 3), Sở Quy hoạch - Kiến trúc thông báo và hướng dẫn các nhà đầu tư điều chỉnh và cập nhật vào các quy hoạch phân khu để xem xét triển khai đợt sau.
 
Hà Nội “giải phóng” thêm 56 đồ án, dự án - 1
Nhiều dự án phải điều chỉnh để phù hợp với quy hoạch chung

UBND TP yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc khẩn trương triển khai việc hướng dẫn các nhà đầu tư điều chỉnh quy hoạch, phấn đấu đến 30/10/2010 phải giải quyết xong cơ bản 75 đồ án, dự án (xếp loại 2) cần điều chỉnh quy hoạch.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc cho phép triển khai 244 đồ án, dự án đầu tư xây dựng (đợt 1), trong đó yêu cầu TP Hà Nội phối hợp Bộ Xây dựng nghiên cứu điều chỉnh khớp nối các dự án, đảm bảo phù hợp với định hướng quy hoạch chung thủ đô Hà Nội.

Liên quan đến các đồ án, dự án đang rà soát đợt 2, trong thông báo nói trên, lãnh đạo thành phố giao Sở Kế hoạch - Đầu tư tập trung chỉnh sửa và báo cáo UBND TP xem xét trước ngày 18/10/2010 để báo cáo Chính phủ.

Với vấn đề phân khu quy hoạch trên địa bàn thành phố, lãnh đạo Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc dự thảo văn bản của UBND TP gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập quy hoạch phân khu báo cáo UBND TP trước ngày 18/10/2010.

Kim Tân

Đang được quan tâm